Kenelm Digb Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DIGBY, Kenelm (1603-1665) İngiliz siyaset adamı, filozof, ve doğa-bilimci. Descartes ve Aristoteles felsefelerinin birleşiminden kaynaklanan bir düşünce geliştirmeye çalışmıştır.

11 Temmuz 1603’te Buckinghamshire’da Gayhurst’te doğdu, 11 Haziran 1665’te Londra’da öldü. Babası, Kral I.Jamcs’e suikast düzenlemek suçuyla idam edilen bir soyluydu. Annesi tarafından inançlı bir Katolik olarak yetiştirildi. 162Q’de Oxford Uni-versitesi’ndeki öğrenimini yarıda bırakarak, annesiyle Venedik’e gitti. 1623’te Ingiltere’ye döndü. Kral L Charles adına özellikle diplomasi işleriyle görevlendirilerek Fransa’ya gönderildi. 1642’de Ingiltere’ye, 1643’te yeniden Fransa’ya dönerek, felsefeyle ilgili incelemelerini sürdürdü.

Fransa’da Descartes ile tanışan Digby, gezimci olmasına karşın, onun felsefesinden etkilendi. Des -cartesçı görüşü, Aristoteles’in metafiziğiyle kaynaştırmaya çalıştı. Doğabilimleri ile ilgili görüşlerinde de Descartes’m etkisi sezilir. Digby’ye göre hava küresi, Güneş’ten gelen ve parçacıklardan oluşan ışınlarla doludur.Bu ışınlar nesnelere çarptıklarında,nesnelerin tözünden atomlar koparırlar. Atmosfer bu parçacıkların bir alaşımıdır.

Sinirlerle beyne kadar taşman bu atomlar, imgelemde, koptukları bütünün bir örneğini oluştururlar. Fazla atomlar da bellekte saklanır. Ancak, sayı, ilişki gibi soyut kavramlar, insan ruhunun ayrı bir özelliği olarak vardırlar, bu yolla bilinirler. Simya ile ilgilenen Digby, insan gövdesini bir tür makine olarak yorumlamıştır. Doğa bilimi alanındaki çalışmaları sırasında oksijenin bitkiler için önem taşıdığını bulmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Of the Nutııre of Bodies, 1644, (“Cisimlerin Doğası Üstüne’’); Of the Nature of Man s SouL, o il t of Whıcb the Immortality of Soul is Evinced, 1644, (“Ruhıın Ölümsüzlüğünü Ortaya Koyan insan Ruhunun Doğası Üstüne”); Institutionum Peripatetica-rum Libri V. Cum Appendice Theologica de Ongene Mudi, 1651, (“Gezimci Okulların V.Kitabı, Dünyanın Oluşumu Üzerine Tanrıbiiimsei Bir Yaklaşım Eki ile”).

• KAYNAKLAR: E.Cassirer, Geschichte des Erkenntnis-problems, 1906; Chaimess, Dictionnaire Biographıque.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara