Kuno Fischer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FİSCHER, Kuno (1824-1907) Alman filozof ve felsefe tarihçisi. Hegel felsefesinin yayılmasında katkısı olmuştur.

Ernst Kuno Berthold Fischer 23 Temmuz 1824’te Silezya’da Sandewalde’de doğdu, 5 Temmuz 1907’de Heidelberg’de öldü. Ortaöğrenimini doğduğu ilde gördükten sonra Leipzig ve Halle üniversitelerinde dilbilim, tanrıbilim ve felsefe okudu. 1849’da Heidelberg Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1856’da Jena Üniversitesi’ne atandı, 1872’de gene Heidelberg’e döndü.

Fischer’in felsefeye karşı ilgisi Hegel’in yapıtlarını okuduktan sonra doğdu. Görevli bulunduğu Heidelberg Üniversitesi’nde uzun süre Hegel’in düşüncelerini, yeni yorumlar getirerek, açıklamaya çalıştı. 1872’de yeniden görev aldığı Heidelberg Üniversitesi’nde Cermen yazını, felsefe ve felsefe tarihi okuttu.

Fischer’in başlıca özelliği İlk Çağ yazın ürünlerini felsefe ve estetik açısından değerlendirerek yorum-lamasındadır. Bu alanla ilgili yorumlarında, bütün yazın ve felsefe ürünlerinin özdeş kaynaktan beslendiği görüşünü savunmuş, bu iki tür arasında yalnız sorunlara aranan çözüm yöntemlerinin ayrı olduğunu ileri sürmüştür. Fischer, bir süre de Kant’ın yapıtları üzerinde durmuş, Yeni-Kantçı akımın doğmasına öncülük etmiştir. Özellikle felsefe tarihi konusundaki çalışmalarıyla, felsefe tarihinin bağımsız bir bilim olmasına katkıda bulunmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Geschichte der neueren Philosop-hie, 1852, (“Yeni Felsefe Tarihi”); System der Logık und Metaphysik oder Wissenscbaftslehre, 1852, (“Mantık ve Metafizik Dizgesi ya da Bilim Öğretisi”); Sebiller als Philosoph, 1854, (“Bilge Olarak Schiller”); Spinoza, Leben, Werke und Lehre, 1856, (“Spinoza, Yaşamı, Yapıtları ve Öğretisi”); Descartes, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Bacon, 10 cilt, 1897.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara