Lawrence Durrell Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

DURRELL, Lawrence George (1912-7 Kasım 1990) İngiliz, romancı ve şair. Çağdaş İngiliz romanının önde gelen temsilcile-rindendir.

27 Şubat 1912’de Hindistan’da, Darjeeling’de doğdu. İngiltere’nin Canterbury kentinde Saint Edmund School’da okudu. Atina’da ve Kahire’de İngiliz dışişleriyle ilgili işlerde bulundu; İskenderiye’de ve Belgrad’da basın ateşeliği, Yunanistan ile Arjantin’de de İngiliz Kültür Kurulu başkanlığı yaptı. Kıbrıs’ta öğretmen olarak çalıştı. 1957’den sonra güney Fransa’ da yaşadı.

İlk kitabı 1931’de yayımlandı; bundan sonra, şiir, roman, oyun, deneme, inceleme, gezi türündeki kitapları birbirini izledi. Alexandria Quartet (“İskenderiye Dörtlüsü”) adlı dörtlü roman dizisiyle ün kazandı. Konusu çağdaş sevginin araştırılması olan bu dört romanında, Freud ile Sade’ın sevgi kuramları doğrultusunda, sevgi ve cinsellik temalarını işledi ve Einstein’m görecelik kuramını roman tekniğine uygulamayı denedi. Yapıtlarında kişilerin kurdukları ilişki-
lerin temelini oluşturan çağdaş sevgi kavramının içerdiği bütün karşıt duygular ve bunların insan bilincine yansıyışları karmaşık süreçler içinde aktarılır. Burada çeşitli gözlemcilerin saptamaları, görecelik ilkesine uyarlanmış olarak verilir.

Durrell çağdaş İngiliz romanının önde gelen temsilcilerinden biridir. Yapıtları çağdaş roman anlayışı doğrultusundadır; bilinç akışı yöntemini kendisinden önceki yazarlar gibi yalnızca zaman içinde değil, mekân boyutları içinde de kullanır. Geleneksel romana özgü öykü ve karakter, onda romansa ve sembolik kişiye dönüşür. Bir başka özelliği de dili kullanmaktaki ustalığıdır, tensel duyarlıkları başarıyla yansıtır. Romanlarında şiirsel, erotik öğeler ile yadırgatıcı irkiltici öğeler iç içedir.

Eserleri

 

Şiirleri, romanları bu yerlerin yankıları ile doludur. “Justine” adlı romanının yayınlandığı 1957 yılına değin az tanınan bir ozan iken “Justine”, “Balthazar”, “Mauntoliv”, “Clea” adlı roman dizisinden sonra günümüzün en çok okunan ve sözü edilen yazarlarından biri oldu.

 

Romanlar

 

 • Pied Piper of Lovers (1935) (İngilizce)
 • Panic Spring (1937) (İngilizce)
 • The Black Book 1938) (İngilizce) (“Kara Kitap”)
 • The Dark Labyrinth 1958 (İngilizce)
 • White Eagles Over Serbia (1957) (İngilizce)

 

 • İskenderiye Dörtlüsü (The Alexandria Quartet)
  • Justine (1957)
  • Balthazar (1958)
  • Mountolive (1958)
  • Clea (1960)

 

 • Afrodit’in İsyanı (The Revolt of Aphrodite)
  • Tunc (1968)
  • Nunquam (1970)

 

 • Avignon Beşlisi (Avignon Quintet)
  • Monsieur: or, The Prince of Darkness (1974)
  • Livia: or, Buried Alive (1978)
  • Constance: or, Solitary Practices (1982)
  • Sebastian: or, Ruling Passions (1983)
  • Quinx: or, The Ripper’s Tale (1985)

 

Gezi yazıları

 

 • Prospero’s Cell: A guide to the landscape and manners of the island of Corcyra (1945)
 • Reflections on a Marine Venus (1953)
 • Bitter Lemons (1957)
 • Blue Thirst (1975)
 • Sicilian Carousel) (1977)
 • The Greek Islands (1978)
 • Caesar’s Vast Ghost (1990)

 

Şiirler

 • Quaint Fragments (1931)
 • Ten Poems (1932)
 • Transition: Poems (1934)
 • A Private Country (1943) (“Özel Dünya”)
 • Cities, Plains and People (1946) (“Kentler, Vadiler ve İnsanlar”)
 • On Seeming to Presume (1948)
 • The Tree of Idleness, 1955, (“Miskinlik Ağacı”)
 • Selected Poems: 1953–1963 (1964)
 • The Ikons (1966)
 • The Suchness of the Old Boy (1972)
 • Collected Poems: 1931–1974 (1980)
 • Selected Poems of Lawrence Durrell (2006)

Tiyatro oyunları

 

 • Bromo Bombastes (1933)
 • Sappho: A Play in Verse (1950)
 • An Irish Faustus: A Morality in Nine Scenes (1963)
 • Acte (1964)

 

Güldürü yazıları

 

 • Esprit de Corps, Sketches from Diplomatic Life (1957)
 • Stiff Upper Lip (1958)
 • Sauve Qui Peut (1966)
 • Antrobüs Complete (1985)

 

Denemeler ve mektuplar

 

 • A Key to Modern British Poetry (1952)
 • Lawrence Durrell and Henry Miller: A Private Correspondence (1962)
 • Spirit of Place: Letters and Essays on Travel (1969)
 • Literary Lifelines: The Richard Aldington—Lawrence Durrell Correspondence (1981)
 • A Smile in the Mind’s Eye) (1982)
 • The Durrell-Miller Letters: 1935–80 (1988)
 • Letters to Jean Fanchette (1988)

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara