Louis Duchesne Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUCHESNE, Louis Marie Olivier (1843-1922) Fransız tarihçi ve din adamı. Kilise tarihi ve Hıristiyanlık’m kökenleriyle ilgili araştırmalar yapmıştır.

13 Eylül 1843’te Ille-et-Vilaine’deki St.Servan kasabasında doğdu, 21 Nisan 1922’de Roma’da öldü. St.Servan, St.Charles ve St.Brieuc kolejlerini bitirdikten sonra St.Brieuc Papaz Okulu’na girdi. Daha sonra tanrıbilim konusundaki bilgisini derinleştirmesi için Roma’ya gönderildi. Fransa’ya döndükten sonra, 1867’de papazlığa atandı. 1871’e dek St.Brieuc ve St.Charles kolejlerinde hocalık yaptı. 1873’te Roma’ daki Fransız. Okulu’na üye seçildi. Bu görevdeyken Yunanistan ve Anadolu’da çeşitli kazılara katıldı. Ocak 1877’de, yeni kurulan Katolik Enştitüsü’nün kilise tarihi bölümüne profesör olarak atandı. Galya Kilisesi’nin kökenlerine ilişkin dersleri eleştirilince bu görevinden ayrıldı. 1885-1895 arasında Edebiyat Yüksek Okulu’nda, 1887’den sonra ise Yüksek Öğretmen Okulu’nda dersler verdi. 1895’te Roma Fransız Okulu’na müdür atanan Duchesne, ölümüne dek bu görevde kaldı. 1910’da Fransız Akademisi’ne seçildi.

Duchesne’in kilise tarihi ve Fiıristiyanlık’m kökenlerine ilişkin çok sayıda çalışması vardır. Bunların en önemlileri Le “Liber pontificalis”, texte, introduc-tion et commentaire (“Papalık Kayıtları, Metin, Giriş ve Yorum”), Les premiers temps de l’Etat pontifical, 757-1073, (“Papalık Devleti’nin İlk Zamanlan”), L’Eglise au VI‘ siecle (“6. Yüzyılda Kilise”) ve Histoire ancienrıe de L’Eglise’ dir (“Kilisenin Eski Tarihi”). Duchesne ayrıca Bulletin critique de littera-ture, d’histoire et de tbeologie adlı bir derginin kurucuları arasında yer almış ve bu dergide çok sayıda incelemesi yayımlanmıştır. Duchesne’in arkeoloji, tanrıbilim ve sosyal bilimlerden de yararlanarak derinleştirdiği çalışmaları, kilise tarihçiliği alanında yeni bir çığır açmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Le “Liber Pontificalis’’’, testte, introduction et commentaire,! cilt, 1886-1892, (“Papalık Kayıtları, Metin, Giriş ve Yorum”); Les origines du culte chretien, etüde sur la liturgie chretienne av ant Cbarlemag-ne, 1889, (“Hıristiyan Dininin Kökenleri, Charlemag-ne’dan Önce Dinse! Törenlerde Usul ve Sıra Üzerine İnceleme”); Les premiers temps de l’Etat pontifical, 757-1073, 1898, (“Papalık Devleti’nin İlk Zamanları”); Fastes episcopaux de l’ancienne Gaule, 3 cilt, 1894-1915, (“Eski Galya’nm Görkemli Piskoposları”); L’Eglise au VI’ siecle, (ö.s.), 1924, (“6. Yüzyılda Kilise”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara