Luigi Ferri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FERRİ, Luigi (1826-1895) İtalyan, filozof. Felsefe sorunlarının çözümünde ruhbilim yönteminin uygulanmasını savunmuştur.

15 Haziran 1826’da Bologna’da doğdu, Roma’da öldü. Babası süslemeci ve yontucuydu. İlköğrenimini doğduğu ilde gördükten sonra, ailesinin, iş gereği, Paris’e yerleşmesi üzerine Ecole Normale’i (öğretmen okulu) bitirdi. Fransa’da,’ değişik okullarda felsefe, 1863’tc Floransa’da Instituto di Perfezionamento (Yüksek Araştırma Kurumu) adlı kurumda felsefe tarihi okuttu. 1871’de Roma Universitesi’nde felsefe profesörü oldu. Fransız Enstitüsü’ne üye seçildi.
Saisset, Maine de Biran, Mamiani gibi filozofların etkisi altında kalan Ferri bir süre yakın arkadaşı Mamiani’nin yayımladığı La filosofia delle scuole Italiana adlı dergide çalıştı, Mamiani’nin 1885’te ölümü üzerine, dergiyi Rivista Italiana di filosofia adıyla sürdürdü.

Ferri, felsefeye tanrıbilim sorunlarına çözüm arayarak yaklaşır. Ona göre insanla Tanrı arasında sezgiye dayanan, dolaysız, bir bağlantı vardır. Bunun aydınlığa kavuşması bilincin yeterince bilinmesine bağlıdır. Bilinci, kendi bütünlüğü içinde bilebilmek için de ruhbilimin uyguladığı çalışma yönteminden yararlanmak gerekir. Bilinci, duyguların etkisinden sıyrılarak, deney verilerinin yardımıyla anlama olanağı vardır. Bilinç, deneye dayanarak, gerçeğe ulaşmaya çalışan bir güçtür. Tinsel evreni düzenleyen, ona biçim kazandıran da bu güçtür. Bu gücü de, gene bilinç yoluyla kavrama olanağı vardır. Bu olayda bilinç, kendine yönelir, kendi kendini bilmeye çalışır. Bilincin kendi kendini bilmesi dolaysız, duyu verilerine ve deneye dayanarak dış evreni anlamaya çalışması ise dolaylıdır.

• YAPITLAR (başlıca): Essai sur l’histoire de laphilosophie en Italie au dix-neuvieme siecle, 2 cilt, 1869, (“19. yy’da İtalya’da Felsefe Tarihi Üstüne Deneme”); La psychologie de l’association depuıs Hobbes jusqu’â nos jours histoire et critique, 1883, (“Çağrışım Ruhbilimi’nin Hobbes’tan Günümüze Tarihi ve Eleştirisi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara