Mehmet H. Doğan Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

DOĞAN, Mehmet H. (1931) Türk, eleştirmen. Eleştiri ve denemelerinin yanı sıra sanat kuramı üzerine çevirileriyle de tanınmıştır.

28 Haziran 1931’de Adana’da doğdu. Yoksul bir ailenin on üçüncü çocuğuydu. İlk ve ortaöğrenimini aynı kentte tamamladı. Yükseköğrenimine Ankara Harp Okulu’nda başladı. Eskişehir Uçuş Okulu’nu bitirdi.Merzifon’a atandı. Eğitim için bir süre Almanya’ya gönderildi. İki yıl Bandırma’da pilot olarak görev yaptıktan sonra sağlık nedeniyle yer hizmetine verildi. 1959’da dil eğitimi için ABD’ye gönderildi. Dönüşünde bir süre İzmir’de öğretmenlik yaptıktan sonra, 1970’te kendi isteğiyle askerlikten ayrıldı.

Yazın yaşamına 1945’te yazdığı bir şiirle başlamıştı. 1967’de Yeni Dergi nin eleştiri yarışmasında birincilik ödülünü Mustafa Öneş ile paylaştı. Tekrarın Tekrarı adlı kitabıyla Türk Dil Kurumu 1974 Eleştiri Ödülü’nü kazandı.

Son on-on beş yıldır çalışma alanını şiir üzerine deneme ve eleştiri ile sınırladı. 1992-2001 arasında Adam Sanat Şiir Yıllıkları’nı hazırladı. YKY’ den çıkan Çağının Tanığı Olmak (1993) ve Şiir ve Eleştiri (1998) de içinde olmak üzere altı deneme-eleştiri kitabı, İngilizce ve Fransızcadan yapılmış otuza yakın çevirisi var. Ayrıca, anılarını topladığı ilk kitap olan Şimdi Uzaklardasın 1999’da çıktı. Son olarak Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000) (III Cilt- YKY) adlı antolojiyi hazırladı. 2002’den itibaren kitap-lık dergisi için YKY Şiir Yıllığı’nı hazırlamaya başladı.

Edebiyatın kuramsal sorunlarını irdeleyen yazılarında, yazara ve yapıta yönelik eleştirilerinde, önceleri oldukça katı bir toplumcu yaklaşım içindeydi. Son dönem yazılarında ise, eleştirel bakış açısını “bir sanat yapıtını değerlendirmede ilk ölçüt, onun, öncelikle bir sanat yapıtı olmasıdır” görüşü üzerine kurdu.

• YAPITLAR (başlıca): Eleştiri/Deneme: Tekrarın Tekrarı, 1973; Birikime Dayanarak, 1979. İnceleme: 100 Soruda Estetik, 1975.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara