Michael Dummett Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUMMETT, Michael (1925-2011) İngiliz, filozof. Doğruluk, anlam ve zaman konularında gerçekçiliği eleştirmiştir.

27 Haziran’da doğdu, 27 Aralık 2011’de Oxford‘ta öldü. Winchester College’da eğitim gördü. Sonra Oxford Üniversitesi Christ Church’te tarih eğitimine başladı. Savaşın araya girmesiyle öğrenimi kesintiye uğradı. 1943-1947 arasında İngiliz ordusu haberalma örgütünde görev aldı. Savaştan sonra yarım kalan eğitimini bu kez felsefe konusunda tamamlayarak 1950’de lisans diploması aldı. Aynı yıl Oxford Üniversitesi Ali Souls College’a girerek ders vermeye başladı. 1979’da Ayer’ın emekli olmasıyla boşalan kürsüye profesör olarak atandı. 1968’de British Academy üyesi oldu. Uzun yıllar ırkçılığa karşı örgütlü bir savaşım yürüttü, bu konuda kitaplar yazdı. Talih oyunları konusuyla da ilgilendi; bu alanda da yayınları vardır.

Dummett’in en etkili çalışmalarından biri anlam ve doğruluk arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu bağlamda ortaya koymaya çalıştığı, gerçekçi yaklaşımın bırakılmasının öznel idealizme götürmeyeceği ve anlam kavramının açıklanışında doğruluk kavramını kullanmanın sanıldığı gibi başarılı olmadığıdır. Sezgici bir bakış açısından gerçekçiliği eleştiren Dummell, geçmişin gerçekçiliğinin ne anlamda yorumlanabileceğini de tartışır. Davidson tarafından yönlendirilen anlam konusundaki çalışmaları da ele alan Dummett, bu yaklaşımın varsaydığı gerçekçiliği ve anlamı doğruluğa indirgeyen tutumunu ayrıntıyla eleştirir. Dummett ayrıca, Frege yorumuyla da tanınır. 1973’te yayımladığı Frege: The Philosophy of Langu-age (“Frege: Dil Felsefesi”) Frege üzerine yapılmış en kapsamlı ve ayrıntılı incelemelerden biri sayılmaktadır.

Matematik felsefesi alanında da çalışmaları olan Dummett, günümüz İngiliz felsefesinin etkili ve yetkeli düşünürleri arasındadır.

• YAPITLAR (başlıca): Frege: The Philosophy of Language 1973, (“Frege: Dil Felsefesi”); The J ustification of Deduction, 1973, (“Tümdengelimin Doğrulanması”); Elements of Intvitionism, 1977, (“Sezgiciliğin Öğeleri”); Truth and Other Enigmas, 1978, (“Doğruluk ve Başka Gizler”); The Interpretation of Frege’s Philosophy, 1981, (“Frege Felsefesi’nin Yorumu”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara