Michael Foot Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FOOT, Michael (1913-2010) İngiliz siyaset adamı ve gazeteci. 1980’de İşçi Partisi’nin başkanlığına getirilmiştir.

23 Temmuz 1913’te doğdu, 3 Mart 2010’da Hampstead‘ta öldü. Ortaöğrenimini Reading’deki Leighton School’da, yükseköğrenimini Ox-ford Üniversitesini bağlı Wadham College’da tamamladı. 1935’te gazetecilik yapmaya başladı. 1974’e değin Tribüne gazetesinin çeşitli yönetim kademelerinde çalıştı. 1944-1964 arasında Daily Herald gazetesinde siyasi köşe yazarlığı ve kitap eleştirmenliği yaptı. 1945’te İşçi Partisinden (İP) milletvekili seçilen Foot, 1945-1955 arasında ve 1960 sonrasında milletvekili olarak Avam Kamarası’nda bulundu. 1974-1976 arasında İP hükümetinde çalışma bakanlığı, 1976-1979 arasında Avam Kamarası başkanlığı ve İP başkan yardımcılığı yapan Foot, 1980’de İP genel başkanlığına getirildi.

Foot 1974 sonrasında, İP iktidarının büyüyen iktisadi sorunları çözmede yetersiz kalması, parti içi örgütsel sorunlar gibi nedenlerle güçlenen sol kanat muhalefetin önderliğini üstlendi. 1979 seçimlerini M.Thatcher başkanlığındaki Muhafazakâr Parti’nin kazanmasından sonra daha da güçlenen sol kanat, İP’nin Eylül-Ekim 1980’de toplanan Blackpool Konferansında, kamulaştırmaların yaygınlaştırılmasını, kamunun denetimindeki sanayilerin planlanmasını, dışalımın denetlenmesini ve AET’den çekilmeyi içeren “Alternatif Ekonomik Strateji”nin kabul edilmesini sağladı. Ayrıca, parti tüzüğünde yapılan değişiklikle, parti başkanımn seçiminde parlamento grubunun tekeline son verilerek, başkanın parti tabanı tarafından seçilmesi karara bağlandı. Foot, J.Callag-han’ml5 Ekim 1980’de İP başkanlığından istifa etmesi üzerine parti başkanı seçildi.

İP’nin sağ kanadından 4 parlamenterin Mayıs 1981’de partiden ayrılarak Sosyal Demokrat Parti adında yeni bir parti kurmalarından sonra İP içinde önemli ölçüde birlik sağlandı. Foot önderliğindeki İP, M.Thatcher’in işsizlik ve iflasların artmasına neden olan monetarist (parasalcı) iktisat politikası uygulamasına seçenek olarak, savunma harcamalarının kısılması, Kuzey Denizi’ndeki petrol aramalarında devlet denetiminin artırılması ve toplumsal adaletsizliklerin azaltılması karşılığında, sendikaların enflasyonu körükleyecek ücret artışı taleplerinden vazgeçmelerini öngören bir “toplumsal anlaşma”nm yürürlüğe konmasını savundu.

• YAPITLAR (başlıca): Armıstıce 1918-1939, 1940, (“Ateşkes 1918-1939”) Trial of Mussolini, 1943, (Mussolini’nin Yargılanması”); Brendan and Beverley, 1944, (“Brendan ve Beverley”); Stili at Large, 1950, (“Hala Serbest”); Full Spead Ahead, 1950, (“Tüm Hızla İleri”); The Pen and the Sword, 1952, (“Kalem ve Kılıç”); Parliament in Danger, 1959, (“Parlamento Tehlikede”); Aneurin Bevan, >2 cilt, 1962-1973; Harold Wilson: A Pictorial Biography, 1964, (“Harold Wilson: Resimli Bir Biyografi”); Debts of Honour, 1980, (“Onur Borçları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara