Mikhael Dukas Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUCAS, Mikhael (1400-1470) Bizanslı tarihçi. 1341-1462 arasındaki dönemin tarihini yazmıştır.

Midilli ya da Foça’da doğduğu sanılıyor. 14.yy’da İstanbul’da yaşamış olan büyükbabası Mikhael Ducas döneminin tanınmış bilim adamlarındandı. Ducas, 1421’de Yeni-Foça’nın Ceneviz valisi Giovanni Aderno’nun yanında kâtiplik yapmıştı. Bir sava göre de İstanbul’un fethinden önce imparator XI.Konstantin Paleologos’un sarayında önemli bir görevde bulunmaktaydı. Osmanlılar’m İstanbul’u almalarından sonra Midili hükümdarı Dorio Gateluci’ nin hizmetine girdi. Dorio’nun ölümünden sonra yerine geçen oğlu Dominico’nun yanında önemli siyasal görevler üstlendi, elçi olarak çeşitli yerlere gönderildi. 1455 ve 1456 yıllarında Midilli ve Limnos adalarının vergisini II.Mehmed’e[ Fatih ] vermek üzere Edirne’ye gitti.

Dominico’dan sonra onun yerine geçen Nikola Gateluci’nin II.Mehmed’le anlaşmazlığa düşmesi sonucu Osmanlılar, 1462’de Midilli’yi ele geçirdiler. Ducas’ın bu olaydan sonra İtalya’ya gittiği ve yaşamının geri kalan yıllarını orada geçirdiği sanılmaktadır.

Ducas, Bizans Tarihi adlı yapıtında 1341-1462 arasında geçen olayları aktarır. Ayrıca İstanbul’un fethini ve OsmanlıDevleti’nin kuruluşundan İstanbul’ un fethine kadar Türkler’le Bizanslılar arasındaki siyasi ilişkileri de anlatır. Yapıt, 1462’de Midilli’nin Osmanlılar’ın eline geçmesiyle sona erer.

• YAPITLAR (başlıca): Historia byzantina a Johanne Palaeologo 1 ad Mehmetum II.Accessit Chronicorı breve, (ö.s.), 1649, (Bizans Tarihi, 1956).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara