Mithat Fenmen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FENMEN, Mithat (1916-1982) Türk, piyanist ve besteci. Türkiye’de piyano müziğinin gelişmesinde ve tanınmasında rol oynamıştır.

24 Ocak 1916’da İstanbul’da doğdu, 19 Ekim 1982’de Ankara’da öldü. Müzikle yakından ilgili bir aile ortamında yetişti. Dokuz yaşında piyano dersleri almaya başladı. Ortaokul ve lise yılları boyunca müzik etkinliklerini sürdürdü. Bir yandan da yazışma yoluyla ders veren Fransa’daki Ecole Universelle’le ilişki kurarak bestecilik ve armoni öğrendi.

Ortaöğrenimini tamamladığı 1935’te Ankara Halkevi’nde halk önündeki ilk konserini verdi. Aynı yıl Paris’e gitti ve Ecole Normale de Musique’e girdi. Alfred Cortot’dan piyano, Nadia Boulanger’den (1887-1979) bestecilik ve kontrpuan dersleri aldı. 1938’de bu okulu bitirdikten sonra Münih Devlet Konservatuvarı’na geçti. Ertesi yıl, II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı. Ankara Devlet Konservatuvarı’na piyano öğretmeni olarak atandı. 1951’de bu kuruluşun müdürlüğüne getirildi. 1954’te Ingiliz bale öğretmeni Beatrice Appleyard ile evlenerek görevinden ayrıldı. Eşiyle birlikte Fenmen Bale Stüdyosu’nu kurdu. 1957’de yeniden Devlet Konservatuvan piyano öğretmeni ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi oldu. Ayrıca, özel piyano ve bestecilik dersleri vermeyi de sürdürdü. 1973’te Ankara Devlet Operası müdürlüğüne getirildi.

Beste çalışmaları da bulunan Fenmen, konser ve resitallerinin yanı sıra, başarılı bir piyano öğretmeni ve müzik yazarı olarak da etkinlik göstermiş, 1949-1953 arasında Müzik Görüşleri adlı derginin yayımcılığım yapmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Oda Müziği: Üçlü, 1938, soprano, klarnet ve flüt için; İki Parça, 1940, piyano için. Orkestra Müziği: Balıkçılar, ykş. 1943, Tevfik Fikret’in şiiri üstüne; Konçertino, 1944, piyano ve orkestra için. Kitap: Piyanistin Kitabı, 1947; Nota Okuma Kitabı, 1953.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara