Neşe Erdok Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ERDOK, Neşe (1940) Türk, ressam. Kent yaşamının güncel tiplerini, grilerin uyumuna ve açık-koyu düzenine dayanan yalın bir üslupla işlemiştir.

26 Ağustos 1940’da İstanbul’da doğdu. 1963’te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. 1965-1966 arasında Ispanya’da, 1967-1972 arasında da devlet bursuyla gittiği Fransa’da resim çalışmaları Yaptı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölü-mü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Biri yurt dışında olmak üzere altı kişisel sergi açtı, çeşitli karma sergilere katıldı. 1979’da Yeni Eğilimler sergisinde başarı ödülü ve “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh 1981” Vakko Resim Yanşması’nda büyük ödülü aldı. Çeşitli dergilerdeki yazı ve çevirilerinin yanı sıra resim üstüne bir de kitabı vardır.

Erdok, Türk resminde 1970’letden bu yana ağırlığını giderek daha çok duyuran ve figüratif anlatımcı eğilimleriyle belirginlik kazanan genç kuşağın temsilcilerindendir. Çoğunlukla çikletçi, dilenci, ayakkabı boyacısı, konfeksiyon işçisi vb. gibi kent yaşamının belli bir kesiminden gelen tipleri uğraşları içinde ele alır. Sanatının vazgeçilmez bir öğesi olan tipleme, yüz anlatımının ve eylemin çevreye ve bireye göre değişen özelliklerinin vurgulanarak, kişisel kılınmasına dayanır. Anlatımının temel aracı olan tiplemeye yönelik deformasyon, ışık-gölge ilişkilerini çok sınırlı bir biçimde içeren açık-koyu düzeni ve genellikle grilere dayanan renk uyumu ile konuya dramatik ve hümanist bir nitelik kazandırır. Yakınlaştırılmış bir mekân düzeni içinde sunduğu figürleri, yalın ve anıtsal bir biçimsellik içerir.

* YAPITLAR (başlıca) Resim: Vietnam, 1972; Mahkûm, 1973; İstanbul Satıcıları, 1977; Süngerci, 1977; Çikletçi, 1980; Kırmızı Saçlı Kadın, 1980; Yurtta Sulh Cihanda Sulh, 1981; Ateş Yakanlar, 1981; Vapurdaki Kız, 1981; Plastik Çiçek Satıcısı, 1982; Trende, 1982; Çoban, 1982; Konfeksiyon İşçisi, 1982; Saydam Erdok, 1983; Berber, 1984; Çocuk, 1984. Kitap: Figüratif Resimde “Bakış” Diyalektiği ve Bakış-Espas İlişkisi, 1977.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara