Öyvind Fahlström Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FAHLSTRÖM, Öyvind (1928-1976) İsveçli ressam ve şair. Edebiyattaki somut şiir akımı paralelinde bir anlayışla resimler yapmıştır.

Brezilya’nın Sâo Paulo kentinde doğdu, 9 Kasım 1976’da Stockholm’de öldü. 1939’da İsveç’e giderek 1961’e değin orada yaşadı. Sonra ABD’ye geçerek New York’a yerleşti.

Şiirle ve tiyatroyla ilgilenen Fahlström, özellikle somut şiiri benimsemiş, 1953’te bu tür şiiri savunan bir bildirge yayımlamıştır. Sözcükleri alışılmış anlamları dışında bir araya getirerek bir örgü oluşturan somut şiir anlayışı, resimlerindeki üslubu da etkilemiştir. Opera adım taşıyan 11 metrelik şerit biçimindeki yapıtı tek bir anlama dayandırılmayacak kadar çok sayıda işaretten oluşmuştur. 1955’te sergilediği resimleri de birbirinden belli belirsiz ayırt edilen biçimleri dizi halinde yineleyen soyut resim örnekleridir. Ade-Ledic- Nander 11 adlı dev boyutlu tablosunu kendisi, somut şiirin resimdeki karşılığı olarak nitelemiştir.

Fahlström, 1950’lerden sonra yapıtlarında karikatür dizilerini kullanmış, bunları parçalayıp yeniden bir araya getirerek bilinçli bir saçmalık elde etmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmalarını, resim, oyun ve kukla gösterisinin çakıştığı bir anlatım biçimi olarak betimlemiştir. ABD’ye yerleştikten sonra toplumsal ve politik konularla ilgilenmiş, 1966’da ütopyacı, politikadan arındırılmış, şiddetin olmadığı ve bireysel hazza dayanan bir yaşama biçimi öneren Take Care of the World (“Dünyaya İyi Bakın”) başlıklı bir bildirge yayımlamıştır. Bu yıllarda Vietnam Savaşı, Dünya Bankası gibi konuları ele alan resimler de yapmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Opera; Ade-Ledic-Nander II, Oturum, 1962; Planetaryum, 1963; Soğuk Savaş 1963-1965.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara