Paul Fauchille Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FAUCHİLLE, Paul (1858-1926) Fransız, hukukçu. Uluslararası hukuku sistemli bir hale getirmek için yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Loos-Les-Lille’de doğdu, Fantenay-aux- Roses’ da öldü. Bir süre Jurisprudence Generale Dalloz adlı derginin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1894’te Fransız hukukçu A. Pillet ile birlikte kurduğu Revue generale de droit international public’i (“Uluslararası Kamu Hukuku Dergisi”) 1904-1914 arasında tek başına, 1914-1926 arasında ise La Pradelle’le birlikte yönetti. Üyesi bulunduğu Uluslararası Hukuk Ensti-tüsü’nde hava hukuku konusunda araştırmalar yaptı. 1890’dan ölümüne dek Recueil periodique et critique de jurisprudence, (“Süreli ve Eleştirel Hukuk Bilimi Derlemesi”) adlı dergiyi yayımladı. 1921’de Arjantinli sosyolog Alvarez ve La Pradelle ile birlikte Institut de Hautes Etudes Internationales’i (“Uluslararası Yüksek İncelemeler Enstitüsü”) kurdu. Paris Üniversite-si’ne bağlı olan bu enstitü, birçok ülkeden gelen bilim adamlarının, değişik uluslardan öğrencilere, uluslararası sorunlar alanında bilgi verdiği bir kurum oldu.

Fauchille’in uluslararası hukuku sistemli bir hale getirmek amacıyla yaptığı çalışmaların başında Uluslararası Hukuk Enstitüsü için hazırladığı, 1913 tarihli Manuel des lois de la guerre maritime (“Deniz Savaşı Yasaları Elkitabı”) adlı yapıtı gelir.

1921-1926 arasında yayımladığı Traite de droit international public (“Uluslararası Kamu Hukuku Kitabı”) adlı dört ciltlik kitabı ise bu alandaki en yetkin çalışmasıdır. Fauchille bu kitabını, Toulouse Üniversitesi dekanı Henry Bonfil’in 1894’te yayımladığı Manuel de droit international public (“Uluslararası Kamu Plukuku Elkitabı”) adlı kitabını temel alarak yazmıştır, ilk üç cildi barış, son cildi ise savaş ve tarafsızlık konularını işleyen kitap, uluslararası hukuk alanında 19. ve 20. yy’daki gelişmeleri çok iyi yansıtan bir kaynaktır.

Fauchille, yeni doğan hukuksal sorunlar karşısında duyarlılığını sürekli olarak korumuştur. Uluslararası hukuku evrensel bir bilim dalı olarak görmemiş, ancak kıtalar düzeyinde geçerli olacak uluslararası hukuk kurallarının yaratılabileceğini savunmuştur. Ona göre uluslararası hukuk kuralları, ülkeler tarafından yorumlanmaksızın uyulması gereken kurallardır.

• YAPITLAR (başlıca): Du blocus markime, 1882, (“Deniz Ablukası Üzerine”); La question juive en France sous le premier empire, 1884, (“Fransa’da Birinci imparatorluk Döneminde Yahudi Sorunu”); La diplomatie française et la ligue des neutres de 1780 (1776-1883), 1893, (“Fransız Diplomasisi ve 1780 Tarafsızlar Birliği 1776 -1883”); Une chouannerie flamande au temps de l’empire, 1813-1814, 1905, (“İmparatorluk Döneminde Bir Flaman Ayaklanması, 1813-1814”); Manuel des droits de la guerre maritime, 1913, (“Deniz Savaşı Yasaları El Kitabı”); Louis Renault, 1918; Traite de droit international public, 1921-1926, (“Uluslararası Kamu Hukuku Kitabı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara