Paul Flora Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FLORA, Paul (1922-15 Mayıs 2009) Avusturyalı karikatürcü. Almanca konuşulan ülkelerde yazısız karikatürün öncüsü olmuştur.

29 Flaziran 1922’de Güney Tirol’de Glurns (bugün İtalya’da Glorenza) kasabasında doğdu. Babası kasabanın doktoruydu. 1937’de gördüğü AvusturyalI grafik sanatçısı A. Kubin (1877-1959) üzerine yazılmış bir kitap, Flora’da resim sanatına karşı ilgi uyandırdı. 1942-1944 arasında Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gördü. II. Dünya Savaşı’nm sonlarına doğru askere alındı. Savaştan sonra serbest grafikçi olarak çalışmaya başladı. Karikatürleri ve kitap resimleriyle ün kazandı. Resimlediği kitaplar arasında O. Wilde, W. Hildesheimer, M. Ayme gibi yazarların yapıtları da vardır. Flora 1948’de Tirol Eyaleti’nin sanat ödülünü ve Viyana’daki Yeni Sanatı Destekleme Derneği’nin özendirme ödülünü kazandı. 1957’den sonra ünlü Alman dergisi Die Zeit için politik içerikli karikatürler çizmeye başladı. 1962’de Avusturya Eğitim Bakanlığı kendisine profesör unvanını verdi.

Flora’nm karikatürleri güncel politikadan düşgücü ürünü yaratıkların maceralarına kadar çok çeşitli konuları kapsar. Karikatürü, öncelikle çizgiyle gülme duygusu uyandırabilen bir sanat olarak gördüğü için,
gülmecesi de yazıdan çok çizgi ile anlatıma dayanır, ince çizgiler ve taramalarla çalışmayı sever. Kopuve-recekmişçesine ince bu çizgileri sağlam bir düzenleme içinde örerek kullanır. Yapıtlarıyla II. Dünya Sava-şı’ndan sonra Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde yazısız karikatürün öncüsü olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Karikatür kitabı: Menschen und andere Tiere, 1957, (“İnsanlar ve Başka Hayvanlar”); Trauerflora, 1958; Floras Taschen-Fauna, 1964, (“Flora’ mn Cep Hayvanları”); Zeitvertrieb, 1969, (“Zaman Geçirmek”); Auf in den Kampf 1972, (“Haydin Savaşa”); Der bürgerliche VVüstling; Premiere, (“Prömiyer”); Als der Grossvater auf die Grossmutter Schoss, (“Büyükbaba Büyükanneye Ateş Ettiği Zaman”); Die veruourzelten Tiroler und ihre bösen Feinde, (“Köklü Tırol’lüler ve Kötü Kalpli Düşmanları”); Aciı du liebe Zeit, 2 cilt, (“Ah Sevgili Zaman”); Flora’s Fauna, (“Flora’nm Hayvanları”); Kö-nigsdramen, (“Kral Dramları”); Veduten und Figuren; Vivat Vamp! (G. von Rezzori ile); Der Zahn der Zeit, (“Zamanın Dişi”); Das Musenross, (“İlham Perisi”); Das Scblachtross, (“Savaş Perisi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara