Pierre Dubois Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUBOIS, Pierre (1250-1320) Fransız, hukukçu. Kilise karşısında mutlak monarşinin güçlendirilmesi gereğini savunmuştur.

Coutanees’tadoğdu,1320’de öldü. Paris Universitesi’nde eğitim gördü. 13ÛÛ’de Coutances’ta kraliyet avukatı olarak çalıştı. Vikont Henri de Rie ile olan yakın dostluğu sayesinde devlete ilişkin bilgilere ulaşma olanağı buldu. Dönemin kralı Philippe le Bei’in Papa VIII. Boniface’a karşı mücadelesini destekledi. 1302 ve 1308’de Coustances temsilcisi olarak Genel Meclisler’de yer aldı.

Dubois, kralm mutlak iktidarını savunmuş papanın yetkilerinin ortadan kaldırılması gerektiğini ileri sürmüştür. Ona göre kilisenin mallarına krallık tarafından el konulmalıdır. Rahiplerin bekâr yaşama zorunluğu kaldırılmalıdır. Kadın manastırlarının yerine genç kızlar için tıp eğitimini de içeren liseler açılmalıdır. Dubois, Fransa’da iç barışın krallık otoritesini güçlendirerek ve eğitim, hukuk ve devlet yönetimi alanlarında reformlar yaparak gerçekleştirilebileceğini savunmuş ve konuşulan dilin öğretilmesine ağırlık verilmesi gerektiğini öne sürerek ders programlarında ve kitaplarında değişiklik yapılmasını önermiştir. Ona göre kanunlar yazılı hale getirilmeli ve basitleştirilmelidir.

Dubois, yayılmacı bir dış politika görüşünü savunmuş, Fransız kralının egemenliği altında bir uluslar topluluğu kurulması amacıyla dış ülkelere karşı işgal savaşlarına girişilmesini önermiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Supplication du peuple de France au roi contre Boniface, 1302, (“Fransız Halkının Boniface’a Karşı Krala Yalvarışı”); De recuperatione Terrae Sanctae, 1306, (“Kutsal Toprağın Yeniden Ele Geçirilmesi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara