Raymond Duchamp-Villon Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUCHAMP-VILLON, Raymond (1876-1918) Fransız, heykelci. Heykelde Kübizm’ in temsilcilerindendir.

5 Kasım 1876’da Dampulle’de doğdu, 7 Ekim 1918’de Cannes’da öldü. Jacques Villon takma adım kullanan gravürcü-ressam Gaston Duchamp’m (1875-1963) kardeşi, ressam Marcel Duchamp’ın ağabeysidir. Tıp eğitimi gördü. Heykel konusunda kendi kendini yetiştirdi. 1900’den sonra bu dalda yapıt vermeye başladı.

Duchamp-Villon’un ilk yapıtlarında, ustası olarak gördüğü Rodin’in etkisi altında kaldığı izlenir. Bu yüzden, daha çok, heykel yüzeyine düşen ışığın izlenimci (empresyonist) bir etki yapacak biçimde işlenmesine dayanan bir üslup geliştirmiştir.

1910’da Rodin geleneğinden ayrılmış, geometrik kütlenin giderek bireşimsel bir boyut kazandığı yeni bir biçim arayışına yönelmiştir. Kütlelere ağırlık vermesine karşm, biçimlerin katışıksız çizgisel etkisini de göz ardı etmemiştir. Bu özellikleri taşıyan Baudelaire Büstü kübist biçimciliğe bir hazırlık niteliğindedir. Bunu izleyen Maggy adlı başka bir büst ise belli bir kadının portresinden çok, bir ideal olma özelliği taşır. Kaba ve keskin köşeleri, iyice belirginleştirilmiş kütleleri ile bu yapıt tam anlamıyla kübist bir yapıdadır.

Duchamp-Villon’un çok kısa süren sanat yaşamının en özgün yapıtı At adlı heykelidir. Bazı parçaları mekanik, bazıları ise daha organik bir yapıya sahip olan bu soyut heykel güçlü bir dinamizm duygusu ile yüklüdür.

• YAPITLAR (başlıca): Baudelaire Büstü, 1911, Ulusal Modern Sanatlar Müzesi, Paris; Maggy, 1912, Ulusal Modern Sanatlar Müzesi, Paris; At, 1914, Ulusal Modern Sanatlar Müzesi, Paris.

• KAYNAKLAR: S.Frigerio, Sculptures de Duchamp-Villon, 1963; G.H.Hamilton, Raymond Duchamp-Villon, 1967; W.Pach, Raymond Duchamp-Villon, 1924.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara