Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir, Kısaca Hayatı, Edebi Kişiliği, Hakkında Kısa Bilgi

Recaizade Mahmut Ekrem

Tanzimat dönemi şair ve yazarı (1 Mart 1847, İstanbul – 31 Ocak 1914, İstanbul). Tasvir-i Efkâr Gazetesi‘nde Namık Kemal ile birlikte çalışmış, onun padişah Abdülaziz‘e karşı özgürlük savaşını sürdürmek üzere Avrupa’ya gitmesinden sonra 20 yaşındayken gazetenin yönetimini üstlenmişti. Galatasaray Lisesi’ndeki öğretmenliği sırasında yeni edebiyat anlayışının ilkelerini saptayan Talim-i Edebiyat adlı ders kitabıyla ün kazandı. Öğrencilerinden Tevfik Fikret onun tavsiyesiyle Serveti Fünun dergisini yönetmeye başladı. Fikret ve arkadaşlarının çalışmalarını yakından destekleyen Recaizade’nin görüşleri Edebiyatı Cedide adı verilen yeni edebiyat anlayışı üzerinde etkili oldu. Eski biçimler yerine Batı edebiyatından esinlenen yeni biçimler kullanmıştı. Şiirdeki kafiyelerin Arap harfli imlaya bağlı olarak yalnızca göze seslenen bir biçim olmasına karşı çıkmış, kafiyenin göz için değil kulak için olduğunu, yani ses değerinin önemli olduğunu ileri sürmüştü. Serveti Fünun’da yayınlanan Araba Sevdası romanı gerçekçi edebiyatın öncü eserlerindendir.

Sitede Ara