Sırrı Erinç Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ERİNÇ, Sırrı (1918-2002) Türk, coğrafyacı. Fiziki coğrafya alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

24 Ocak 1918’de İzmit’te doğdu, 6 Şubat 2002’de İstanbul’da öldü. Ortaöğrenimini İstanbul Lisesi’nde tamamladı. 1940’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl Fiziki Coğrafya kürsüsüne asistan oldu. 1948’de doçentliğe, 1957’de profesörlüğe yükseldi. 1957’de Fiziki Coğrafya kürsüsünün başkanlığına getirildi. 1982’de İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü müdürlüğüne atanan Erinç, Amerikan Coğrafya Derneği üyesi ve Uluslararası Coğrafya Birliği’nin Türkiye Milli Komitesi sekreterliği görevinde bulundu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği (Coğrafya)Enstitüsünü kurarak , enstitüsü kurucu müdürü olarak emekli olduğu 1985 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

Erinç, özellikle fiziki coğrafyanın jeomorfoloji (yerbiçimbilim) ve klimatoloji (iklimbilim) alanında çalışmalar yapmıştır. Bu konularda birçok kitap yazmış, incelemeleri yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmıştır. Erinç’in ortaöğretime yönelik ders kitapları, 1941’den bu yana okullarda okutulmaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): Doğu Anadolu Coğrafyası, 1953; Tatbiki Klimatoloji ve Türkiye’nin Iklım Şartlan, 1956; Jeomorfoloji, 2 cilt, 1958; Türkiye Atlası (A.Tanoğlu ve E.Tümertekin ile), 1961; Klimatoloji ve Metotları, 1962; Vejetasyon Coğrafyası, 1967; 28 Mart 1970 Gediz Depremi, Tatbiki Jeomorfolojik Etüt, 1970; 12 Mayıs 1971 Burdur Depremi, Tatbiki Jeomorfolojik Etüt, 1971; Elli Yılda Coğrafya, 1973.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara