Şükrü Elçin Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

ELÇİN, Şükrü (1912-2008) Türk, halkbilimci. Türk halk kültürü üzerine yaptığı derleme ve incelemelerle tanınmıştır.

Yunanistan’da, Florina’da doğdu, 27 Ekim 2008’de Ankara’da öldü. Çok küçük yaşta ailesiyle Türkiye’ye geldi. İlköğrenimini Turgutlu’da yaptı, ortaöğrenimine Manisa’da başlayıp İzmir Atatürk Lisesi’nde bitirdi. 1939’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Sivas ve Denizli liseleriyle Ankara Teknik Öğretmen Okulu’nda edebiyat öğretmenliği yaptı. 1949’da bilgisini artırmak incelemeler yapmak için gönderildiği Paris’te iki yıl kaldı. Yurda dönüşünde MEB Talim ve Terbiye Dairesi’nde, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde çalıştı. 1962’de “Anadolu Köy Orta Oyunları” üzerine yazdığı tezle doçent oldu ve Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü’nürı başkanlığında bulundu.

Elçin 1982’de Hacettepe Universitesi’ndeki profesorluk gorevinden emekli oldu. 5 Kasım 2008’de Ankara’da vefat etti. Evli ve iki cocuk babasi idi.

Şükrü Elçin üniversitedeki öğrencilik yıllarından başlayarak, halkbilimle ilgili derleme ve inceleme çalışmalarım Ülkü, inanç, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Kültürü, Türk Kültürü Araştırmaları ve Türk Etnografya Dergisi gibi dergilerde yayımlamıştır.

Eserleri

 • Şâir Bozuntuları, (Şiirler)(Niyazi Hicrân-Damla ile birlikte), Hâfız Ali Matbaası, İzmir, 1932, 24 s.
 • Yirmidört (Şiirler), Kültür Basımevi, İstanbul, 1944, 31 s.
 • Adalara Destanlar (Şiirler), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1978, 43 s. (İkinci defa basılmıştır)
 • Hikâyeler (Ali Gündüz Akıncı ile birlikte) –Antoloji- MEB Köy Kitaplığı, 6, Millî Eğitim Basımevi, 1949, 74 s.
 • Deli Dumrul (Turhan Oğuzkan ile birlikte), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 21 s. (Resimli)
 • Kerem ile Aslı Hikâyesi (Doktora tezi), Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1949, VII-I+128 s.
 • Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu), (Doçentlik tezi) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Seri IV, Sayı: A.1, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 83 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Türk Bilmeceleri, Devlet Kitapları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970. VII+90 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Çocuklarımıza Şiirler, (Antoloji), Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1974, 172 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Halk Edebiyatı (Eğitim Enstitüleri II. Sınıf), Hacettepe Vakıfları Kuruluşları Teksis Limited Şti. Basımevi, Ankara, 1977, 92 s.
 • Halk Edebiyatı Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yay., Halk Edebiyatı Dizisi: 3, DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1977, V-367 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Türkçülük ve Milliyetçilik, Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1978, 23 s.
 • Halk Edebiyatına Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları: 365, Türk Halk Kültürü Eserleri Dizisi:10, Emel Matbaacılık Sanayi, Ankara, 1981, IV+810 s. (Üçüncü defa basılmıştır)
 • Gevherî Divânı, (İnceleme, Metin, Dizin, Bibliyografya), Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 56, Halk Edebiyatı Dizisi:9, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984, 723 s. (İkinci defa basılmıştır)
 • Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:78, Seri IV, Sayı: A.23, Sevinç Matbaası, Ankara, 1988, VIII-279 s.
 • Ali Ufkî- Hayatı ve Mecmûa-ı Sâz ü Söz, (Tıpkı basım), Kültür Bakanlığı Musiki Eserleri:1, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1976, (Büyük boy) XXVII+328 s. (İkinci defa basılmıştır)
 • Ölümünün Yirmibeşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı, (Muhtar Tevfikoğlu ve Sadık K. Tural ile birlikte), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 53, Seri III, Sayı:A.14, Aslımlar Matbaası, Ankara, 1983, 295 s.
 • Şiirle Selâm (Antoloji), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:59, Seri IV, Sayı: A.15, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984, 208 s. (İkinci defa basılmıştır)
 • Folklor ve Halk Edebiyatının Millî Birliğin Oluşmasındaki Rolü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1986, 52 s.
 • Gevherî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 821, Türk Büyükleri Dizisi: 49, Aslımlar Matbaası, Ankara, 1987, VI+146 s.
 • Âşık Ömer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:826, Türk Büyükleri Dizisi:54, Gaye Matbaası, Ankara, 1987, IV+123 s.
 • Yeni Türk Nesri Antolojisi (Muhtar Tevfikoğlu ile beraber), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Kültür Eserleri Dizisi: 97, Ankara, 1987, VIII+741 s.
 • Türkiye Türkçesinde Ağıtlar, (Antoloji) Kültür Bakanlığı Yayınları:1197, Gençlik ve Halk Kitapları Dizisi:49, DSİ Matbaası, Ankara, 1990, VIII+239 s.
 • Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları:115, Seri IV, Sayı: A.32, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990, 194 s.
 • Halk Şiiri Antolojisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:1008, Gençlik ve Halk Kitapları Dizisi: 89, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1988, VI+270 s.
 • Yurt Duyguları (Antoloji), Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları:114, Seri IV, Sayı: A.31, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990, 174 s.
 • Türk Edebiyatında Tabiat, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara, 1992.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara