Tevfik Fikret Kimdir, Kısaca Hayatı, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

Tevfik Fikret (1867-1915) Edebiyat ı Cedide adı verilen edebiyat yeniliğinin temsilcilerindendir.

Galatasaray Lisesi’nin öğretmeni şair, romancı ve edebiyat kuramcısı Recaizade Ekrem’in tavsiyesiyle Servet i Fünun dergisini yönetmeye başlamış; bu dergi 1896-1901 yıllarında Batı edebiyatından esinlenen, yenilikçi Edebiyat ı Cedide akımının yayın organı olmuştu. Tevfik Fikret’in Rübab-ı Şikeste (Kırık saz) adlı şiir kitabı önemli biçim yenilikleri taşır; kişisel duyguları, izlenimleri ince bir duyarlıkla anlatır. Daha sonraki şiirleri ise layık düşünceyi, özgürlüğü, yurt sevgisini, insanın topluma karşı sorumluluklarını konu edinir. Bu coşkulu şiirler II. Abdülhamit döneminde baskı yönetimini sert bir dille eleştiriyordu. 2. Meşrutiyetten sonraki yıllarda da eski dönemi andıran siyasal baskılara, haksızlıklara, yolsuzluklara karşı savaşını sürdüren şair, çağından sorumlu, aydın, ilerici kuşaklar yetiştirilmesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini Halukun Defteri, Şermin gibi şiir kitaplarında dile getirdi.

Sitede Ara