William Archibald Dunning Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUNNING, William (1857-1922) ABD’li tarihçi. İç Savaş ve Onarım dönemine ilişkin çalışmalarıyla tanınmıştır.

12 Mayıs 1857’de New Jersey Eyaleti’nin Plainfield kentinde doğdu,15 Ağustosl922’de New York’ta öldü. 1885’te Columbia Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1886’dan başlayarak ölümüne değin, aynı üniversitede tarih ve siyasi bilimler profesörlüğü, 1894-1903 arasında Political Science Quarterly dergisinin editörlüğünü, 1913’te, kuruluşunda önemli rol oynadığı American Historical Association’m (Amerikan Tarih Derneği) başkanlığını yaptı.

Özellikle, İç Savaş ve Onarım dönemine ilişkin geniş boyutlu çalışmalarıyla döneminin ön yargılarına karşı çıkan ve yeni yaklaşımıyla ilgi çeken Dunning, The Constitution of The United States in Civil War and Reconstruction 1860-1867, (“1860-1867 Döneminde, İç Savaş ve Onarım’da Birleşik Devletler Anayasası”) adlı doktora tezinde Güney’in tarımsal yapısını incelemiştir.

Siyasi düşün tarihinin gelişimi üstüne de önemli çalışmalar yapmış olan Dunning, bu çalışmalarının sonuçlarını A History of Political Theories (“Siyasi Teoriler Tarihi”) başlığı altında yayımlanan üç ciltlik yapıtında toplamıştır.

• YAPITLAR (başlıca): The Constitution of The United States İn Civil W ar and Reconstruction 1860-1867, 1885, (“1860-1867 Döneminde, İç Savaş ve Onarım’da Birleşik Devletler Anayasası”); Essays On The Civil W ar and Reconstruction and Related Topics, 1898, (“İç Savaş, Onarım ve İlgili Konular Üstüne Denemeler”); Reconstruction, Political and Economic, 1865-1877, 1907, (“Siyasal ve İktisadi Bakımdan Onarım”); A History of Political Theories, 3 cilt, 1905-1920, (“Siyasi Teoriler Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara