Wolfram Eberhard Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

EBERHARD, Wolfram (1909 – 15 Ağustos 1989) Alman, sosyolog, Çin dili ve tarihi uzmanı. Çin dili ve tarihi ile Türk halk masalları konusunda çok sayıda çalışması vardır.

17 Mart 1909’da Potsdam’da doğdu. Berlin’deki Doğu Dilleri Okulu’nda ve Berlin Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Naziler’in iktidara gelmesinden sonra Almanya’dan ayrıldı. Önce Çin’e gitti ve 1934’te Pekin Üniversitesi’nde doçent olarak çalışmaya başladı. 1936’da Doğu Halkları Bilim Müzesi’nin (Grassi Müzesi) müdürü oldu. 1937’de Türkiye’ye geldi. Bu tarihten 1948’e dek Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Çin dili ve tarihi profesörü olarak ders verdi. 194S’de ABD’ye gitti. 1976’ya dek California Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olarak görev yaptı. 1964’ten sonra Heidelberg Üniversitesi’ ne misafir profesör oldu. Eberhard, Mainz’daki Edebiyat ve Bilimler Akademisi’nin, Münih’teki Bavyera Bilimler Akademisi’nin, Tayvan’daki Çin Akademisi’nin ve Amerikan Folklor Derneği’nin üyesidir.

Eberhard’ın Çin dili ve tarihi ile Çin’in toplumsal yapısı konusunda çok sayıda kitabı vardır. Bu kitaplardan Çin Tarihi ve Uzak Doğu Tarihi ilk kez Türkçe olarak basılmış, daha sonra yabancı dillere çevrilmiştir. P.N.Boratav, N.T. Uluğtuğ gibi Türk bilim adamlarıyla birlikte çalışmalar yapan Eberhardın, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisinde yayımlanmış makaleleri vardır.

• YAPITLAR (başlıca): Kultur und Siedlung der Randvöl-ker Chinas, 1942, (Çin’in Şimal Komşuları); Lokalkultu-ren im Alten China, 2 cilt, 1942-1943, (“Eski Çin’de Yerel Kültürler”); Çin Tarihi, 1947; Typen türkischer Volks-mârchen (P.N.Boratav ile), 1953, (“Türk Halk Masallarında Tipler”); Minstrel Tales from Southeastern Turkey, 1955, (“Güneydoğu Anadolu Âşık Masalları”); Uzak’ Doğu Tarihi, 1957; Settlement and Social Change in Asia, 1967, (“Asya’da Yerleşme ve Toplumsal Değişme”); Moral and Social Values of the Chinese, 1971, (“Çinlilerim Ahlaksal ve Toplumsal Değerleri”); Studies in Hakka Folktales, 1974, (“Hakka Halk Masalları İncelemeleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara