Ağa Nedir, Ne Demek, Sözlük, Kelime Anlamı

ağa    

a. 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse: “Sonra köy ağası hazretleri bizim de kıçımıza atacak tekmeyi.” –N. Hikmet. 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. 3. Büyük kardeş, ağabey: “Köye varınca ağamdan parasını muhakkak alır, sana veririm.” –E. İ. Benice. 4. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. 5. sf. mec. Cömert, eli açık. 6. hlk. Koca. 7. tar. Osmanlı Devleti’nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san: Yeniçeri ağası. Çarşı ağası.

 Güncel Türkçe Sözlük 


ağa    

Ağabey, büyük erkek kardeş.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

Baba.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

1. bk. aga-1. 2. bk. aga-2. 3. Kayınbirader. 4. Kayınbaba, kaynata.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

1. Şeyh. 2. Seyit, peygamber sülâlesine mensup kimse.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

Sevgili.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

1. Büyük erkek kardeş. 2. Saygıdeğer (kimse).

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

Dostum, arkadaşım anlamında seslenme ünlemi.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

Ağa, bey, efendi; arkadaş; baba; ağabey. || ağa begin: kocam, beyim, eşim || ağafendi: ağa efendi

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

Ona (III. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli)

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

1. ağa, mülk sahibi. // ağanun. 2. “ağabey, sahip, efendi” veya “yiğit, adam…” manasında bir hitap ifadesi. // ağam

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağa    

1. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad. 2. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.

 BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974


ağa    

1- Ağabey, büyük oğul, büyük erkek kardeş. 2. Baba, ata. 3. Efendi, büyük, âmir.

 Tarama Sözlüğü 1963

Daha yeni Daha eski