Ağıl Nedir, Ne Demek, Sözlük, Kelime Anlamı

ağıl    

a. 1. Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer: “Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum.” –S. F. Abasıyanık. 2. Bazı yıldızların, özellikle ayın çevresinde görülen geniş ve aydınlık teker, ayla, hale. 3. sin. ve TV Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker.

 Güncel Türkçe Sözlük 


ağıl   Fr. Auréole  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 


ağıl    

< ET agıl: ağıl || ağış bağlamak: sürüyü yatırmak

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağıl   İng. halo, halation 

Sinema/TV. 1. Duyarkatın üzerine gelen ışığın tabana çarpıp yansıyarak aynı duyarkatı ikinci kez etkilemesinden doğan ve görüntülerdeki çok ışıklı nesneleri çevreleyen ışıklı teker. 2. Fosforlu özdeklerin bulunduğu bazı alıcı ışıtaçlarından dolayı televizyon görüntülerinde ortaya çıkan aynı durum.

 BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981


ağıl   İng. sheep fold 

Koyun ve keçilerin barındırıldığı, dört tarafı ve üstü kapalı, kapısı, penceresi ve havalandırması bulunan geliştirilmiş yapılar, hlk. koyun pisliği, koyun yatağı.

 BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü 


ağıl, (ay ağılı, ay ve gün ağılı, göneş ağılı)    

Ayın ve güneşin çevresinde bazen görülen beyaz halka, hâle.

 Tarama Sözlüğü 1963

Sitede Ara