Halifeliğin Kaldırılması, Nedenleri, Tarihi, Hakkında Bilgi

Osmanlı Padişahları, Yavuz Sultan Selim’den itibaren halife unvanını alarak dünyadaki bütün Müslümanların yöneticisi sayıldı.

Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra 1 Kasım 1922’de TBMM, saltanat ile halifeliği birbirinden ayırdı. Vahdettin’in 16 Kasım 1922’de hayatını tehlikede gördüğünü bildirerek bir Ingiliz zırhlısıyla, Türkiye’ den ayrılması, üzerine TBMM Ab-
dülmecit Efendiyi siyasal hiçbir sıfatı bulunmamak üzere halife seçti.

Nedenleri
Cumhuriyetin ilanını izleyen aylarda yeni yönetime muhalif çevrelerin Halife’yi gösterdiği bağlılık siyasal nitelik kazandı. Halifenin Ankara’dan bu durumu daha da ağırlaştıracak isteklerde bulunması üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, “halifelik makamının tarihsel bir hatıra olmaktan fazla bir önem taşımadığını” belirtti.

Tarihi
3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılmasını ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti dışına çıkarılmasını öngören kanun TBMM’de kabul edildi. TBMM’nin halifeliği kaldıran kanunu kabul etmesinden sonra da Abdülmecit ve Osmanlı hanedanının bütün üyeleri yurt dışına çıkarıldı.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski