Aba Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Edebiyatta Tanımı

Abâ

Dövme yünden yapılan ve genellikle beyaz renkli olan, kaba ve kalın kumaş. Cübbe, çakşır, hırka gibi giyecekler yapmakta kullanılır.

Bu kumaştan yapılan hırkaları dervişler ile züht ve takva erbabı giydiği için dînî-tasavvufî, edebî eserlerde derviş ve dervişliğin sembolü olarak geçer.

Urum abdalları gelür dost deyü
Eğnümüzde abâ hırka post deyü

(Kaygusuz Abdal)

Bilinir kadr-i abâ mevsim-i bârân olsa

(Fazıl)

Mutasavvıflar için kullanılan bu kelimeden yapılan âbâ-pûş (aba-giyen) dervişleri ifade eder. Âl-i abâ kelimesi ise Hz.Muhammed dahil Hz. Fatma, Hz. Ali, Hz. Haşan ve Hz. Hüseyin’i bir arada ifade eder.

Verme ağyâre muhabbet dilde zevkin dür olur
Aşık-ı âl-i abâ ol köhne dil ma’mûr olur

(Aşkî)

Daha yeni Daha eski