Ahmet Şuayip Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

Ahmed Şuayip (1876 İstanbul – 1910 İstanbul) Yazar.

İstanbul’da doğdu. Salih Efendi’nin oğludur. Vefa Idâdisi’ni ve Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Hukuk Mektebi’nde sonradan sadrazamlığa getirilen Hakkı Paşa’nın yanında idare hukuku hocalığı yaptı. Cemiyet-i Rüsûmiye üyesiydi. Meşrut iyet’in ilânından (1908) sonra Hukuk mektebi’nde Devletler Hukuku ve İdare Hukuku dersleri verdi. Maârif Meclisi’ne üye oldu. Daha sonra sırasıyla şu görevlerde bulundu: Tedrisat-ı İptidaiye Müdürlüğü, İstanbul Maârif Müdürlüğü, Divân-ü Muhasebat Müdde-i Umumiliği.

Servet-i Fünun topluluğu arasında önemli bir yeri vardı. Fransız realist ve natüralist, yazarlarını tanıtan makale ve müsahabeleriyle Servet-i Fünûn edebiyat akımının fikir cephesini temsil etti. Mehmed Cavid ve Rıza Tevfik (Bölükbaşı) ile birlikte İstanbul’da Ulûm-ı iktisadiye ve içtimaiye Mecmuası’m çıkardı. Dergi, 1908-1910 yılları arasında 28 sayı yayımlandı. Bu dergide Rusya tarihi ye Fransız İhtilâli ile ilgili birçok makale yazdı. İstanbul’da öldü.

Eserleri:

İnceleme: Hayat ve Kitaplar (8 tanınmış Batılı düşünürün hayat ve eserleri incelenir, 1901, 1913), Esmâr-i Matbuât, Hukuk-i İdare (Ders kitabı), Hukuk-i Umumiye-i Düvel (Ders kitabı).

Sitede Ara