Ali Ferruh Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALİ FERRUH (1865-1904)

Yazar ve Şâir. İbnü’r-Reşad ismini de kullanmıştır. Eski Kudüs mutasarrıflarından Reşad Paşa’nın oğludur. İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Mülkiye-i Şâhane’den mezun olduktan sonra 1885’de Paris’e giderek politika öğrenimi yaptı. Sırasiyle Paris sefareti üçüncü ve ikinci kâtipliklerinde bulundu. Londra sefâreti birinci kâtipliğinden sonra Petersburg sefâreti müsteşarlığına getirildi. Washington elçiliğine tayin edildi. Ali Ferruh’un Amerika-Ispanya savaşlarında (1898) Babıâli’ye gönderdiği raporlar önem taşır. Son Bulgaristan komiserliğinde iken Sofya’da öldü. Cenazesi İstanbul’a getirilip Kadıköy’de Mahırud Baba Türbesi’ne gömüldü. Zekî, mizahı seven bir micaza sahip, iyi bir devlet adamı idi.

ESERLERİ

Şiir: Laklakiyat-ı Edebiye (1883), Devlet (1884), Şâyân (1885), Üssü’l-Esas (1886),Kerbelâ (manzum-nesir karışık, 1887). Oyun: Huşenk (1885). İnceleme: Misbahu’sSalâh-Vılâdet-i Peygamberi (1887). Tenkit: Teşhır-i Ebatıl (1888).

Sitede Ara