Atın ürkeği, yiğidin korkağı Atasözünün Anlamı, Ne Demek, Sözlük Anlamı

atın ürkeği, yiğidin korkağı:
 at da kişi de hep tehlike içinde imişler gibi uyanık olmalıdırlar.

Daha yeni Daha eski