Burhan Cahit Morkaya Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Burhan Cahit Morkaya (1892-1949) Romancı. 

İstanbul’da doğdu. Mercan İdadisi’ni ve Mülkiye Mektebi’ni bitirdi (1912). Gazetecilik ve yazarlığa başladı. Yeni Gazete’de, Servet-i Fünûn’da ve Vatan’da günlük yazılar ve romanlar yazdı. Karagöz gazetesini yönetti. 1928’de Köroğlu gazetesini çıkardı. Ölümüne kadar yönettiği bu gazeteyi çıkarırken, bir yandan da Son Posta’da günlük fıkralar yazdı. Ocak 1949’da öldü.

Romanlarında daha çok I.Dünya Harbi sırasında ve sonrasında toplum hayatımızda görülen değişiklikleri, Batılaşan Türkiye’nin geçiş dönemi problemlerini ele aldı. Bu romanlarda üstün bir sanat değeri görülmezse de yazıldıkları devrede çok okunmuşlardır. 40’a yakın eseri vardır. Bazıları tefrika olarak gazete sayfalarında kaldı.

ESERLERİ

Roman: Coşkun Gönül (1925), Aşk Bahçesi (1925), Kızıl Serap (1926), Ayten (1927), Harp Dönüşü (1928), Hizmetçi Buhranı (1928), Aşk Politikası (1930), İzmir’in Romanı (1931), Gazi’tıin Dört Süvarisi (1932), Köy Hekimi (1932), İhtiyat Zabiti (1933), Yalı Çapkını (1933), Yüzbaşı Celâl (1933),- Cephe Gerisi ( 1934), Dünkülerin Romanı (1934), Kır Çiçeği (1934), Kurşun Yarası (1936), Nişanlılar (1937).
İnceleme:
Atatürk’ün iki Cephesi (1939).
Sohbet: Bizans Akşamlan (1922).

Daha yeni Daha eski