Gedai Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GEDÂİ (XV. yüzyıl) Şâir.

Çağatay edebiyatında seçkin bir yeri vardır. Ali Şir Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâis’de Ebulkasım Bâbur zamanında (1452-1457) büyük bir şöhret kazandığını, 90 yaşını geçtiği halde henüz hayatta olduğunu belirtir. Mecâlisü’n-Nefâis 1492’de tamamlandığını gözönüne getirirsek Gedâî’nin 1404’de doğduğunu söyleyebiliriz. Divani 231 gazel, 1 müstezat ve 5 kıt’ayı içine alır. Bir nüshası Paris’te Bibliotheque Nationale’de nu. 981 de Divân-ı Geda adıyla kayıtlıdır. Dîvanin arka sayfası kopuk olduğu için istinsah eden ve istinsah tarihi belli değildir. Dman’daki şiirlerine göre aruzu iyi kullanan, lirik
ve usta bir şairdir. Üslubu oldukça tabiî, dili basittir.

Sitede Ara