Haluk Nihat Pepeyi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Halûk Nihat Pepeyi (1901-1972) Yazar, şâir. 

Selânik’te doğdu. Çocukluk yılları Balkan felâketi içinde geçti. I.Dünya Harbi’nde ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi. İs-Istanbul ve Kadıköy sultanîlerinde okudu, kiye Mektebi’ni bitirdi (1921). Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde İstanbul’da mektupçuluk, kaymakamlık, valilik gibi görevlerde bulundu. 1946’da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne getirildi. 1954’te Kütahya, 1958’de İstanbul milletvekili oldu. 27 Mayıs 1972’de İstanbul’da öldü. Edimekapı Şehitliği’ne gömüldü. Yazı hayatına epik türde şiirlerle başladı ve ölünceye kadar öyle devam etti.

ESERLERİ

Şiir: Geçmiş Zaman M asallan (1928), Türk Destanına Giriş (1934), Çanakkale Destanı (1936), Mütareke Destanı (1938), Millî Mücadele Destanı (1940), Erenler Gaziler (1951), Türk Destanından (1952).

Daha yeni Daha eski