Kazım Nami Duru Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Kazım Nami Duru (1876-1967) Yazar, eğitimci.

İstanbul’da doğdu. Edime, Selânik Askerî rüştiyelerinde, Manastır Askerî İdadisi’nde okudu. Harbiye’yi bitirdi. Orduya katıldı (1897). Yüzbaşı iken ordudan ayrılıp öğretmenliğe başladı. Meşrutiyet’ten sonra çeşidi devlet görevlerinde bulundu. Manisa Millet vekilliği yaptı. 14 Ekim 1967’de İstanbul’da öldü. Mezarı Karacaahmet Şehitliği’ndedir.

Nami Duru, yazı hayatına 1895’de başladı. Selânik, İstanbul, Ankara gazete ve dergilerinde yazıları çıktı. Yazdığı ve çevirdiği eserlerin sayısı elliyi geçer.

ESERLERİ

Oyun: Nasıl Oldu (1908), Uyanış (1933). İnceleme: Resimde Öğretim ve Eğitim (1938), Ziya Gökalp (1949).
Hatıra: İttihat ve Terakki Hatıralarım (1957), Cumhuriyet Devri Hatıralarım (1958), Arnavutluk ve Makedonya Hatıralarım (1959). Deneme: Muallim Meslek Ahlâkı (1934).

Sitede Ara