Lütfi (Çağatay şairi) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LÜTFÎ (XV. yüzyıl) Çağatay şâiri.

Hayatı ayrıntılı bilinmiyor. Kaynaklarda Şeyh Şihabüddin-i Hiyabanî’nin müridi olduğu, 99 yıl ömür sürdürdüğü, Şahruh ve Uluğ Beg’le arkadaşlık ettiği, Hüseyin Baykara tarafından korunduğu, mezarının Herat yakınındaki Dîh-i Kenar’da bulunduğu belirtilir. Nevâî, Lütfı’den övgüyle söz ederek Şahruh dönemi şairleri arasmda onun gibisinin yetişmediğini ve Melikül-Kelâm olarak anıldığını yazar.

Lütfî, Çağatay edebiyatının Nevâî’den sonra en büyük şâiri kabul edilir. İsmail Hikmet Ertaylan’ın 1960’da yayınladığı Divan ’ından başka bir de 1411’de İskender Mirza adına kaleme aldığı Gül üNevruz adlı mesnevisi vardır.

Daha yeni Daha eski