Mehmet Çınarlı Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

Mehmet Çınarlı (Karaman, Ermenek 1925 – Ankara 19 Ağustos 1999)  Yazar, şair, denemeci, eleştirmen. Hisarcılar akımının kurucusu.

 

İlkokulu Ermenek’te, orta öğrenimini Antalya’da tamamladı. 1948’de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Ardından Maliye Bakanlığı’nda devlet memurluğuna başladı. 1960’ta Bütçe ve Mali kontrol Genel Müdür Yardımcılığı’na, 1964’te de Maliye Tetkik Kurulu Üyeliği’ne atandı. 1967’de TBMM tarafından Sayıştay Üyeliği’ne, 1981’de Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi. 1990’da emekli oldu.

 

İlk şiiri “Antalya’da Kış” 1937’de Antalya Gazetesi’nde çıkan Mehmet Çınarlı, çocuk denilecek yaşlardan itibaren edebiyatla ilgilenemeye başladı. İlk şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınladı. 1948’de üniversitelerarası bir şiir yarışmasında “Sonbahar Duyguları” şiiriyle de birincilik kazandı. İlk sayısı 16 Mart 1950’de çıkan Hisar Dergisi‘nin ve Hisarcılar akımının kurucularındandır. Memuriyetlerinden artan zamanlarının büyük bir kısmını Hisar’ın aksamadan yayınlanması ve olgunlaşmasına ayırmış, 1950-1956, 1966-1969 dönemlerinde derginin imtiyaz sahipliğini de üzerine aldı.

Geleneğe bağlı bir şair olan Çınarlı, şiirlerini aruz ve heceyle yazdı. 26 Aralık 1966’da Ankara Radyosu’nca hazırlanan “Radyoda Hisar Saati” programında sanat anlayışlarını ve belli başlı sanat prensiplerini programa katılan diğer temsilcilerden; Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Samanoğlu ve Nevzat Yalçın ile birlikte açıkladı. Daha sonra bu prensipler, Hisar dergisinin 113. ve 114. (Şubat, Mart 1967) sayılarında Hisarcılar’ın bildirisi olarak dört madde halinde yayımlandı.

 

Eserleri

Şiir:

 

 • Güneş Rengi Kadehlerle (1958)
 • Gerçek Hayali Aştı (1969)
 • Bir Yeni Dünya Kurmuşum (1969)
 • Zaman Perdesi (Şiirler, Dergah Yayınları Birinici Basım Nisan-1983)
 • Güzelliklere Doymam (1995)

Deneme:

 • Halkımız ve Sanatımız (1970)
 • Söylemek Yaraşır (1978)
 • Sanatçı Dostlarım (1979)
 • Mısralarda Gezinti (1990)
 • Aynı Yolda (1986)

Diğer:

 • Hatıraların Işığında (Hatırat, 1984)
 • Altmış Yılın Hikayesi (Otobiyografi, 1999)

Sitede Ara