Mehmet Nurettin Artam Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mehmet Nurettin Artam (İstanbul 1900-Ankara 1958) Şâir ve yazar.

Kadirî Şeyhi Mehmed Veli Efendi’nin oğludur. İstanbul Sultânîsi’nde okudu. I. Dün­ya Savaşı’na katıldı ve Şam’da yirmi ay esir kaldı (1920). Ankara ve İstanbul liselerinde İngilizce ve edebiyat öğret­menliği yaptı. Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’nde Propaganda, Kitaplık ve Derleme müdürlüklerinde çalış­tı (1944). On yıl süre ile Ankara Radyosu’nda Radyo Gazetesi isim­li programı hazırladı ve sundu. Vakit ve Ulus gazetelerinde (Toplu İğne) T.İ. imzası ile fıkralar yazdı. Nurettin Artam İn­gilizce’den çeviriler de yapmıştır. Hece ölçüsü ile yazıl­mış olan şiirlerinde mistik bir hava vardır. Mensur şiirleri sonradan kitaplaştırılmıştır.

Eserleri:

Şiir: Boş Saatlerde (Mensur Şiirler, 1933), Varım Yoğum (1933), Seccade (1946).
İnceleme: Eski Yazıdan Yeni Yazıya (1928), Öz Dilimizde Smangılar (1934).

Sitede Ara