Münevver Ayaşlı Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

Münevver Ayaşlı (1906-20 Ağustos 1999) Yazar.

Selânik’te doğdu. Kültürlü ve zengin bir ailenin kızı olan Ayaşlı’nın çocukluğu Selânik ve İstanbul’da konak ve yalılarda geçti. Alman okulu ve

Fransa’da Şark Dilleri Okulu’nu bitirdikten sonra, ünlü şarkiyatçı Massignon’un tasavvuf derslerini takip etti. I.Dünya Savaşı sırasında babasının görevli olarak bulunduğu Suriye’ye giden Ayaşlı, daha sonra Viyana büyükelçisi iken intihar eden Tanzimat devri şairlerinden Sadullah Paşa’nın oğlu Nusret Sadullah ile evlendi. Osmanlı sarayında yetişmiş olmasından dolayı, eserlerinde eski kültür ve medeniyetimize ait gelenek, örf ve âdetlere geniş ölçüde yer veren Ayaşlı, yazarlığa önce gazete makaleleriyle başladı.

Bir facianın hikâyesini anlattığı birbirinin devamı mahiyetinde Pertev Bey’in Üç Kızı (1968), Pertev Bey’in İki Kızı (1969) ve Pertev Bey’in Torunları (1975) adlarını taşıyan romanlarında, Imparatorluk’un son döneminde İstanbul’da sonu ölümle biten bir aşk macerasını anlatır. Yazarın pek çok makale ve günlük fıkraları da yayınlanmıştır.

Eserleri başlıca

 •     Pertev Bey’in Üç Kızı (1968)
 •     Edep Yâ Hû
 •     Geniş Ufuklara ve Yabancı İklimlere Doğru
 •     Haminne’nin Suret Aynası
 •     19. Asır ve Kıbrıs Fetvası (1971).
 •     İşittiklerim Gördüklerim Bildiklerim (1973)
 •     İstanbul / Dersaadet (1975)
 •     Pertev Bey’in İki Kızı (1969)
 •     Pertev Bey’in Torunları (1975)
 •     Pertev Bey’in Üç Kızı, İki Kızı Ve Torunları
 •     Rumeli ve Muhteşem İstanbul
 •     Teşrinisani ve Ötesi

 

Sitede Ara