Münir Süleyman Çapanoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Münir Süleyman Çapanoğlu (İstanbul 1894-1973) Gazeteci ve yazar.

Osmanlı devlet adamı ve aydını Agah Efendi’nin torunudur. Gazeteciliğe 1913’te Sabah gazetesinde başladı. İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’nde öğrenciyken I. Dünya Savaşı başlayınca (1914) askere alındı. İlk eserleri olan Bizde Kadınlık (1916), Düğün Gecesi (1918), Günahtan Sonra (1918), Karakoncolos (1919) gibi toplumdaki farklılaşmayı yansıtan öykü ve romanları yayımlandıktan sonra Mütareke döneminde muhabir olarak gazeteciliğe döndü, sonra yazar ve yazı işleri müdürü olarak, Sabah , İkdam, Peyam-ı Sabah, Alemdar, Tercüman-ı Hakikat, Mizan, Vakit, İleri, Son Telgraf, Yeni İstanbul, Yarın, Havadis, Akın, İslam Mecmuası, Büyük Doğu gibi yayınlarda çalışmıştır.

 

Birçok yazısını takma adla yayımlamıştır. Yaşamı Sirkeci-Cağaloğlu-Sultanahmet üçgeni içinde gazetelerde, gazetelerde bulunmadığı zamanlarında “gazeteci meyhaneleri”nde geçmiştir. Son zamanlarında Gazeteciler Cemiyeti‘nin yardımıyla yine bu bölgede yaşamıştır.

Eserleri başlıca

Roman: Siyahlar içinde (1919), Karakoncolos (1919).
Hikâye: Düğün Gecesi (1918), Günahtan Sonra (1918).
İnceleme: Bizde Kadınlık (1916), Basın Tarihimizde İlâve (1960), Seksen Yıllık Gazetecimiz Asaf Konselitçi (1961), Basın Tarihine Dair Bilgiler ve Hatıralar (1962), İdeal Gazeteci:Efendi Babamız Ahmet Mithat (1964), Basın Tarihimizde Parazitler (1967), Basın Tarihimizde Mizah Dergileri (1970).

Daha yeni Daha eski