Mustafa Baydar Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mustafa Baydar (Gümülcine 1920-İstanbul 1976) Yazar ve gazeteci.

Edirne Lisesi’ni (1939), İstan­bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü (1944) bitirdi. Anadolu’da bir süre edebiyat öğ­retmenliği yaptıktan sonra 1950 yılında İstanbul’a gelerek çeşit­li gazete ve dergilerde çalıştı.

Atatürk’ün vecîze tar­zındaki emir ve düşüncelerini, çeşitli mülakatlarını kitap hâ­line getirmiş, röportajlar ve antolojiler yayımlamıştır. Mustafa Baydar Kimdir

Eserleri başlıca

İnceleme: Atatürk Diyor Ki (1951), Atatürk’le Ko­nuşmalar (1952). Atillâ (1954), Ahmed Mithat Efendi (1954), Hamdullah Suphi Tannöver ve Anılar (1968).
Antoloji: Yeni Türk Hikâyecileri Antolojisi (1956).
Röportaj: Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar? (50 edebiyatçı ile yaptığı röportajlar, 1960), Zoraki Diplomat’ın Dedikleri (Yakub Kadri Karaostnanoğlu ile röpor­taj, 1970)

Daha yeni Daha eski