Salih Zeki Aktay Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AKTAY, Salih Zeki (1896-1971) Şair ve yazar.

Babası Mehmet Hilmi Efendi’dir. İlk ve orta öğrenimini Şarkikaraağaç’ta yaptı. Konya İdadîsi’ni bitirdi (1914). Afyonkarahisar Ticaret Lisesi’nde müdürlük, İstanbul liselerinde öğretmenlik yaptı. 1971 yılında İstanbul’da öldü, mezarı Üsküdar Karacaahmet mezarlığındadır. Mütareke yıllarında şiire başlayan Salih Zeki, Yunan edebiyatını kaynak alarak çalıştı. Yunan mitolojisinden faydalanarak hece vezniyle yazdığı şiirler, edebiyatımızda Neo-Yunanî’liğin örneklerindendir.

ESERLERİ

Şiir: Persefon (1930), Asya Şarkıları (1933), Pınar (1936), Rüzgâr (1939), Rüzgâr ve Dallarda Şarkılar (1961), Titan (Tevfık Fikret için poem, 1966), Eaton (Efsaneler, üç kitap 1964, 1967, 1968).
Oyun: Mağara (1936), Hallac-ı Mansıır (1944).
Hikâye
: Mine Çiçekleri (1944).

Daha yeni Daha eski