Zeynep Hatun Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Zeyneb Hatun (? -1474 ?) Divân Şairi.

Amasya’da veya Kastamonu’da doğduğu söylenir. Asıl adı Zeynünnisa’dır. Kadı Karabelaı A’iehmed Çelebi’nin kızıdır. Kocası İsak Fehmi’de kadı idi. İlk tahsilini babasından aldı. Arapça ve Farsça öğrendi. Ayrıca musîkî kültürüne de âşinâydı.

Devrinin büyük şairlerine nazireler yazacak kadar şiirde istidad gösteren Zeyneb Hatun Türkçe, Aranca. Farsça gazel ve kâsidelerden tertib ettiği Divan’ını Fatih Sultan Mehmed’e sundu. Şimdi elde olmayan bu eserinden birkaç şiiri tezkirelerde ve şiir mecmualarında bulunmaktadır.

Şiiri tasavvufanedir. Dili sade ve ifadesi samimîdir.

Sitede Ara