Bez alırsan Mısır'dan (Musul'dan), kız alırsan asilden Atasözünün Anlamı

Bez alırsan Mısır’dan (Musul’dan), kız alırsan asilden Atasözünün anlamı ve açıklaması:

 ne alacaksanız cinsini, aslını biliniz, güvenerek alınız.

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü

Ayrıntılı açıklaması


Bu atasözü, genellikle insanların kökeni veya aile geçmişi hakkında yapılan tartışmalarda kullanılır. "Bez alırsan Mısır'dan (Musul'dan), kız alırsan asilden" ifadesi, bir kumaş alındığında Mısır veya Musul gibi ülkelerden alınan bezin kalitesinin yüksek olduğunu, bir eş alındığında ise soylu bir aileden gelen bir kızın daha arzu edilir olduğunu ifade eder.

Bu atasözü, iki farklı durumu karşılaştırarak, birinin diğerinden daha üstün veya tercih edilir olduğunu vurgular. Birinci durumda, yüksek kaliteli bir malın kökeni önemlidir, ikinci durumda ise bir eşin soylu bir aileden gelmesi aranan bir özelliktir.

Genel olarak, atasözü kalite ve prestij kavramlarını vurgulamakta ve insanların seçimlerinde bu unsurları dikkate almalarını teşvik etmektedir.

Daha yeni Daha eski