(Birini, bir yeri) haraca bağlamak Deyiminin Anlamı, Ne Demek, Açıklaması

 (birini, bir yeri) haraca bağlamak  Deyiminin anlamı ve açıklaması:

  bir kimseyi belli zamanlarda kendisine belli miktarda para vermeye zorlamak.

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü

Örnek: Kabadayılık yapıp işyerlerini haraca bağlamak istiyor.

Daha yeni Daha eski