Philip H. Coombs Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Philip Hall Coombs (Holyoke, Massachusetts, 1915 -Chester, Connecticut, 15 Şubat 2006), ABD’li iktisatçı ve toplumbilimci.

Akademik kariyeri Amherst College ve Chicago Üniversitesi’nde geçti.  Eğitim toplumbilimi dalında uzmanlaşan Philip H. Coombs, Uluslararası Eğitim Planlaması Enstitüsü’nün yöneticiliğini yaptı. 1970’te Uluslararası Eğitimin Kalkındırılması Konseyi’nin başkan yardımcılığına getirilip, hükümetlerin eğitim yatırımları ile iktisadi kalkınma arasındaki ilişkileri ve söz konusu iki olgu ile azgelişmiş ülkelerin eğitim sorunları arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalarıyla kurumlar sorunuyla ilgilenen somut bir toplumbilimini temelini attı.

Eserleri (başlıca)

Educatiorı and foreign aid (Eğitim ve Dış Yardım, 1965)
The world education crisis; A sistems analysis (Dünyadaki Eğitim Bunalımı; Bir Sistem Çözümlemesi, 1968)
What is educational planing (Eğitim Planlaması Nedir? 1970)
Attacking rural pouerty: How non- formal education can help (Kırsal Kesim Yoksulluğuyla Savaşım: Okul dışı Eğitimin Bu Konudaki Yardımları Ne olabilir?, 1974; Ahmet Manzoor’la birlikte)
Education for rural development: Cases studies for planners (Kırsal Kalkınmaya Dönük Eğitim: Planlamacılar tçin Somut İncelemeler, 1975),

Daha yeni Daha eski