Avarlar Kimdir, Kısaca Hakkında Bilgi

Avarlar

Çinlilerin Juan-Juan dedikleri eski Türk kavmi. Mançurya’dan Turfan’a uzanan steplerde göçebe olarak yaşıyorlardı. 407-553 yılları arasından bir devlet kurdular. Altıncı yüzyılda Avrupa’ya akın eden bir bölüm Avarlar, 619 ve 626 yıllarında İstanbul’u fethe çalıştılar. Bulgaristan’a girdiler. İtalya’yı tehdit ettiler. 788’de Bavyera’ya ulaştılar. Frank ve Lombard kralı Şarlman, 791’de Tudun Kağan’a hücum etti, hazinesini eline geçirdi ve Avarları katolik olmaya zorladı. En son Avar isyanı 799’da bastırıldı. Kafkasya’ya giden bir kol Müslüman olarak orada bir hanlık kurdu. Ruslar bu hanlığı 1864’de ortadan kaldırarak Dağıstan Cumhuriyeti’ne ilhak ettiler. Günümüzde Dağıstan’da 900 bin kadar Avar yaşamaktadır.

Daha yeni Daha eski