Molarite Nedir, Molarite Hesaplanması Hakkında Bilgi

Molar konsantrasyon, molarite, miktar konsantrasyonu veya madde konsantrasyonu olarak da adlandırılır; belirli bir hacimdeki madde miktarı açısından bir solüsyonun veya herhangi bir kimyasal türün konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Kimyada molar konsantrasyon için yaygın olarak kullanılan bir birim, litre başına mol sayısı olarak (birim sembol: mol / L veya m) tanımlanan molartır. 1 mol / L konsantrasyonlu bir solüsyon, 1 molar (1 m) eşdeğerdir.

Molar konsantrasyon, molarite, miktar konsantrasyonu veya madde konsantrasyonu olarak da adlandırılır; belirli bir hacimdeki madde miktarı açısından bir solüsyonun veya herhangi bir kimyasal türün konsantrasyonunun bir ölçüsüdür. Kimyada molar konsantrasyon için yaygın olarak kullanılan bir birim, litre başına mol sayısı olarak (birim sembol: mol / L veya m) tanımlanan molartır. 1 mol / L konsantrasyonlu bir solüsyon, 1 molar (1 m) eşdeğerdir.

Tanım

Molar konsantrasyon veya molarite, en yaygın olarak çözelti litresi başına çözünen madde birimi cinsinden ifade edilir. Daha geniş uygulamalarda kullanım için çözelti birimi hacmi başına çözünen madde miktarı veya tür için mevcut olan birim hacim başına küçük c cinsinden ifade edilir:


Burada n, mol cinsinden çözeltinin miktarıdır, N, hacim V’de (litre cinsinden) bulunan moleküllerin sayısıdır, N / V oranı, C sayı konsantrasyonudur ve NA, Avogadro sabitidir, yaklaşık olarak 6.022 × 1023 mol-1.

Ya da daha basit: 1 molar = 1 m = 1 mol / litre.

Termodinamikte, molar konsantrasyonun kullanımı çoğu kez uygun değildir; çünkü çoğu çözelti hacmi, ısıl genleşmeye bağlı olarak sıcaklığa hafifçe bağlıdır. Bu problem genellikle sıcaklık düzeltme faktörlerini getirerek veya molallik gibi sıcaklıktan bağımsız bir konsantrasyon ölçümünü kullanarak çözülür.

Karşılık gelen miktar, Ostwald’ın seyreltme kanununda görünebilecek seyreltmeyi (hacim) temsil eder.

Kısaca

Molarite, bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin mol sayısı.

Birimi molardır. M simgesiyle gösterilir. Kısaca Formülü mol/hacim=n/V dir bir litre çözeltide çözünmüş olarak bulunan maddenin mol sayısıdır

Molarite: Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır. M harfi ile gösterilir ve birimi mol/litre dir. M= n / V

N = çözünen maddenin mol sayısı (mol)

V= hazırlanan çözeltinin hacmi (L)

M= ( % x d x 1000 )/Molekül Ağırlığı Örnek: 0,5 M 500 mL NaOH çözeltisinin hazırlanması

1 mol NaOH’in ağırlığı= 23g Na +16 g O + 1g H = 40 g/1 mol

500 mL = 0,5 L

M= n/ V

0,5 (mol/L) = n / 0,5 L n = 0,5 (mol/L) x 0,5 (L) n = 0,25 mol

n =m /MA

0,25 mol = m / 40g / mol m = 0,25 x 40 = 10 g

10 g NaOH katısı 500 mL’lik balonjojeye hassas olarak tartılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanarak 0,5 M NaOH çözeltisi elde edilir.

Daha yeni Daha eski