Normalite Nedir Kimya, Normalite Hakkında Bilgi

Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin eşdeğer gram sayısı.

Birimi normaldir. N simgesiyle gösterilir. Kısaca Formülü Molarite x Tesir Değerliği’dir.

Kimyada, bir çözeltinin konsantrasyonu, çözünen madde miktarı ile çözeltinin veya çözücünün miktarı arasındaki orantıdır; burada çözünen madde çözündüğü madde, çözücü madde çözünen maddedir ve özüm, Iki önceki karışımın homojen şekilde karıştırılmasından kaynaklanır. Solventin çözücü içindeki oranı daha düşüktür, çözelti daha az konsantre olur ve daha yoğun olan oranı o kadar yüksektir. Bir çözelti (çözelti), moleküler düzeyde iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımıdır.

Özellikle, redoks reaksiyonlarında, bir çözümün normalliği açıkça tanımlanmamıştır. Örneğin, aşağıdaki tablo geçerli olabilir:

Bir çözümün normalliği, reaktifin gerçekleştireceği tepki ile belirlenir. Bu nedenle, birden çok yanıt mümkünse, netlik yoktur.

 

 

Daha yeni Daha eski