Ölçü Birimleri Nedir, Ölçü Birimleri Hakkında Bilgiler

Ölçü birimleri

Ölçü birimleri, fiziksel niceliğe sahip nesnelerin belirleyici bir kurala göre sayısal bir değer atanmasıdır.

Örneğin; uzunluk fiziksel bir niceliktir. Metre, belli bir uzunluğu olan nesneleri tanımlamak için kullanılan uzunluk birimidir. Tanımlama insanların var olduğu çağlardan günümüze kadar etkin olarak kullanılmıştır. Birimler çok farklı şekil ve amaçlarda kullanıldı. Günümüzde evrensel standartlardadır, Uluslararası Birimler Sistemi (SI), metrik sistemin modernleşmiş halidir.

Ticarette, ağırlıklar ve ölçüler adil ve şeffaflık sağlamak adına her zaman hükumet kontrolündedir. Uluslararası ölçü ve ağırlıklar bürosu (BIPM) görevi dünya çapında ölçü standartlarının (SI) doğru olarak kullanılmasından sorumludur. Metroloji diğer adıyla ölçme bilimi, ölçü ve ağırlık birimlerinin ulusal ve uluslararası gelişmesini sağlayan bilimdir.

Bilim, tıp ve mühendislikte çok küçük ya da çok büyük ölçme değerlerinin net olmasına ihtiyaç duyar. Ölçü birimlerini doğru seçme problem çözme araştırmalarına yardımcı olabilir. Bu konu ile ilgili madde boyut analizidir.

Arazi Ölçümleri İçin Kullanılan Birimler

Arazi Ölçme Birimleri daha büyük alanları ölçmek için örneğin bahçe, arsa, tarla ölçümleri için kullanılır. Arazi Ölçme Birimleri hektar, dekar ve ar’dır.

Hektar

Metrekarenin 10.000 katına hektar denir. Yani 1 hektar 10.000 metrekaredir (m²). Hektar ha sembolü ile gösterilir.

Dekar

Metrekarenin 1000 katına dekar denir. Yani 1 dekar 1000 metrekaredir (m²).  

Dönüm, modern ölçü birimlerine geçilmeden önce ülkemizde kullanılan bir alan ölçme birimidir. Normalde dönüm tam olarak dekara eşit değildir; ancak değerlerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle halk arasında dönüm ile dekar birbirine eşit kabul edilmekte ve dekar yerine dönüm kullanılabilmektedir. Bizde sorularda  1 dekar = 1 dönüm olarak kabul edeceğiz. Dekar daa sembolü ile gösterilir.

Ar

Metrekarenin 100 katına ar denir. Yani 1 ar 100 metrekareye eşittir (m²). Ar, a sembolü ile gösterilir.
Arazi Ölçme Birimlerinin Birbirine Dönüştürülmesi

Arazi Ölçme Birimleri birbirine çevrilebilir, çevirme işlemi yapılırken yukarıdan aşağıya doğru inerken her basamak için 10’a çarpıp, aşağıdan yukarıya doğru çıkarken her basamak için 10’a bölmeliyiz.

Sıvı Ölçü Birimleri

Sıvıların miktarı hacim birimleri ile ölçülür. Hacimin SI birimi metre küptür (m3 ) ve genellikle desimetreküpe eş olan litre kullanılır(1 dm3 = 1 L ).

1 litre;
• 0.001 metreküp (m³)
• 1 desimetreküp (dm³)
• 1000 santimetreküp (cm³)

• 0.001 Kilolitre
• 0.01 Hektolitre
• 0.1 Dekalitre
• 1 Litre
• 10 Desilitre
• 100 Santilitre
• 1.000 Mililitre

Sitede Ara