Advaita Vedanta Nedir, Advaita Vedanta Okulu, Felsefesi Hakkında Bilgi

Advaita Vedanta, Hindu felsefesi ve dini pratiğin bir okuludur ve manevi gerçekleştirme için klasik Hint yollarından biridir.  Advaita terimi, ruhun (gerçek Benlik, Atman) en üst metafiziksel Gerçek (Brahman) ile aynı olduğu fikrini ifade eder. Bu okulun takipçileri Advaita Vedantins ya da sadece Advaitins olarak bilinirler ve Atman’ın gerçek kimliğinin vidyasını ve Atman’ın ve Brahman’ın kimliğini kazanarak manevi kurtuluş ararlar.

Advaita Vedanta köklerini en eski Upanishads’ta izler. Prasthanatrayi adlı üç metinsel kaynağa dayanır. “Upanishads’ın bütün vücudunu birleştiren bir yorumu”, Brahma Sutraları ve Bhagavad Gita’yı verir. Advaita Vedanta, altı ortodoks (āstika) Hindu felsefesinden (darşana) biri olan Vedanta’nın en yaşlı alt okuludur. Kökleri M.Ö. 1. binyıldan kalma rağmen, Advaita Vedanta’nın en belirgin üssü, geleneğe göre 8. yüzyıl bilimadamı Adi Shankara olarak düşünülür.

Advaita Vedanta, Videhamukti’yi veya ölüm sonrası mokşa vurgulayan Hint felsefelerinin aksine, mokşa’nın (özgürlük, kurtuluş) bu hayatta başarabileceği fikrini Jivanmukti’ye vurgular Okul, Brahman, Atman, Maya, Avidya, meditasyon ve diğer önemli Hint dini geleneklerinde bulunan kavramlarını kullanıyor ancak onları mokşa teorileri için kendi yollarıyla yorumluyor. Advaita Vedanta, klasik Hint düşüncesinin en çalışmış ve en etkili okullarından biridir. Birçok bilim adamı bunu monizmin bir biçimi olarak tanımlamaktadır, diğerleri Advaita felsefesini ikiliksiz olarak tanımlamaktadır.

Advaita, Samkhya, Yoga, Nyaya, Vedanta’daki diğer alt okullar, Vaishnavizm, Shaivizm, Puranas, Agamalar, Vedanta’daki diğer alt okullar gibi Hindu felsefelerinin çeşitli gelenek ve metinlerinden etkilenmiştir ve sosyal hareketlerin yanı sıra Bhakti hareketi gibi. Hinduizm ötesinde, Advaita Vedanta, Hindistan’ın Jainizm ve Budizm gibi diğer gelenekleriyle etkileşime girdi ve gelişti. Advaita Vedanta metinleri illüzyonçuluk da dahil olmak üzere idealizmden, Shankara’nın erken dönem eserlerinde dile getirilen realist ya da neredeyse realist konumlara uzanan bir görüş yelpazesine destek veriyor. Modern zamanlarda, görüşleri çeşitli Neo-Vedanta hareketlerinde görülür. Hindu maneviyata paradigma örneği olarak adlandırılmıştır.

Sitede Ara