Coğrafi Olaylar Nelerdir

Coğrafi olaylar

Deprem:

Yer kabuğu içindeki katmanların yerinden oynamalarıyla oluşan sarsıntının, dışa ve çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki devinimi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı.

Sel:
Eğimli yamaçların, özellikle bitki örtüsünden yoksun olanlarda görülen boyları kısa, ancak aşırı eğimleri nedeniyle yeğin yağmurlardan sonra bol su taşıyan, hızlı akışlı düzensiz akarsular.

Lav: Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, yeryuvarının derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler.

Fay hattı: Fay veya Kırık, kıvrılmalar sonucu oluşan kırılmalarda gözde fark edilebilecek ölçüde bir kayma bir yer değiştirme meydana gelmesi sonucu oluşur. Kırıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar iki ayrı blok halinde yer değiştirir. Bir kırığın fay olabilmesi için fay aynası, tavan ve taban blokları ve atım’a gerek vardır.

Çığ: Dağların yüksek ve dik yamaçlarında, kimi kez yüzeysel olarak, kimi kez de dipten sökülerek yamaç aşağı apansızın yuvarlanan ve giderek büyüyen kar kitlesi.

Toprak kayması: Heyelan veya toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Tsunami: Denizin yüzünde çok büyük ölçüde karışıklıkların ya da denizaltı depremlerinin ortaya çıkardığı, çok uzun deniz dalgası. (Japon terimi)

Yanardağ: Magmanın yerin derinliklerinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan.

Kaynaç: Daha çok yanardağ ve deprem yörelerinde görülen, belli aralıklarla fışkıran sıcak su kaynağı.

Erozyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma.

Yanardağ set gölü: Volkan set gölü, volkanizma sonucu vadi önlerinin kapanmasıyla meydana gelen göllerdir.

Magma: Yerin içinde, sıvı veya hamur kıvamında uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik.

Magmatik kayaçlar: Magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaç türüdür. Magmatik kayaçlar temel olarak silikat minerallerinden oluşmuşlardır.

Tortul kayaçlar: Üç ana kayaç türünden (diğerleri; magmatik kayaçlar, metomorfik kayaçlar ya da başkalaşım kayaçları) biri olan tortul kayaçlar, yeryüzünün yüzeyinde en çok görülen kayaç türüdür

Sitede Ara